Krešimir Ugarković dobitnik nagrade HRO CIGRÉ za najbolji završni rad na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomika Energetskog Sektora

Datum objave: 26. 11. 2018.

Krešimir Ugarković

Na osnovu odluke IO HRO CIGRÉ a na prijedlog Povjerenstva profesora EES dodjeljuje se nagrada u iznosu od 4000 kn za najbolji završni rad u 2018. godini Krešimiru Ugarkoviću.

Završni rad
ŽIVOTOPIS