Članica HRO CIGRÉ Renata Rubeša doktorirala na FER-ZVNE

datum objave: 20. 07. 2015.

dr. sc. Renata Rubeša dipl. ing el.
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Naslov doktorskog rada:

„Utvrđivanje parametara elektroenergetskoga sustava za unapređenje procjene stanja i zaštite na osnovu sinkroniziranih mjerenja“

Mjesto i datum obrane: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 17.07.2015.

Kratki sažetak disertacije:

Konstante prijenosnih vodova definirane su konstrukcijom te mehaničkim i termičkim svojstvima materijala koja su ovisna o ambijentalnim uvjetima i trenutnom opterećenju.
Primjenom sinkroniziranih mjerenja fazora napona i struja u disertaciji su zasnovana dva algoritma za dinamičku procjenu parametara prijenosnih vodova temeljena na metodi najmanjih kvadrata s varijabilnim brojem uzoraka fazora.
U algoritmu metode proširenjem vektora mjerenja koriste se realne i imaginarne komponente mjerenja fazora s obje strane prijenosnog voda, a početna točka iteracijskog postupka određuje se iz kataloških vrijednosti parametara. U uspostavljenom algoritmu procjene parametara Tikhonovljevom regularizacijskom metodom, procjena parametara temelji se na činjenici da se parametri koje treba identificirati nalaze unutar poznatog opsega definiranog preko gornje i donje granice. Tikhonovljeva regularizacijska metoda primijenjena je za slabo postavljeni sustav mjerenja za procjenu parametara s reduciranim brojem uređaja za sinkronizirano mjerenje.
Problematika lokacije ugradnje sinkroniziranih mjernih jedinica usmjerena je na mogućnost procjene parametara prijenosnih vodova. Kriterij odabira lokacije uređaja za sinkronizirano mjerenje temeljen je na analizi osjetljivosti svojstvenih vrijednosti statičke Jakobijeve matrice proračuna tokova snaga s obzirom na parametre prijenosnog voda. Analizom osjetljivosti svojstvene vrijednosti statičke Jakobijeve matrice po realnim i imaginarnim komponentama parametara grana, utvrđen je utjecaj promjene iznosa pojedinog parametra na svojstvenu vrijednost statičke Jakobijeve matrice u točki maksimalnog opterećenja sustava Algoritmi procjene parametara prijenosnih vodova primijenjeni su za uspostavu dinamičke procjene stanja za hrvatske prijenosne vodove 400 kV-ne naponske razine s dostupnim sinkroniziranim mjerenjima fazora s unapređenjem podešenja uređaja distantne zaštite.
Prijenosni vodovi odabrani su u skladu s analizom opterećenja hrvatskog elektroenergetskog sustava s obzirom na temperaturu okoline i razdoblje godine.
Ključne riječi: elektroenergetski sustav, sinkronizirana mjerenja fazora, parametri prijenosnih vodova, procjena stanja, distantna zaštita, metoda najmanjih vaganih kvadrata, Tikhonovljeva regularizacija, svojstvene vrijednosti, Jakobijeva matrica.

ŽIVOTOPIS