Prof. dr. sc. Davor Škrlec izabran za zastupnika u EU parlamentu

Datum objave: 26. 05. 2014.

prof. dr. sc. Davor Škrlec
(davor.skrlec@fer.hr)

Redoviti profesor FER-a, zaposlen na Zavodu za visoki napon i energetiku od 1987. godine. Rođen 1. siječnja 1963. godine u Vinkovcima, Republika Hrvatska. Državljanin je Republike Hrvatske i hrvatske je narodnosti. Osnovnu i srednju školu (MIOC) završio je u Zagrebu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1986. godine na smjeru Energetika, usmjerenje Izgradnja i pogon elektroenergetskog sustava, a na smjeru Nuklearna energetika diplomirao je iste godine s naglaskom na znanstveno-istraživačkom radu. Za ostvareni uspjeh tijekom studija nagrađen je brončanom plaketom “Josip Lončar”. Poslijediplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu upisao je u studenom 1987. te ga je završio 25. travnja 1990. obranom magistarskog rada Neki heuristički postupci u optimalnom planiranju razdjelnih elektroenergetskih mreža (mentor prof.dr.sc. Slavko Krajcar). Doktorsku disertaciju Planiranje razdjelnih mreža genetskim algoritmima (mentor prof.dr.sc. Slavko Krajcar) obranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 11. srpnja 1996. Odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 1996. godine dodijeljena mu je srebrna plaketa “Josip Lončar” za posebno istaknutu doktorsku disertaciju.

Član je nekoliko stručnih organizacija u kojima obavlja ili je obavljao upravne funkcije: IEEE Hrvatska sekcija, HRO CIGRÉ, HO CIRED, Hrvatsko nuklearno društvo, AGISEE. U IEEE Hrvatska sekcija obavljao je u razdoblju od njezina osnivanja 1991. godine do 2004. funkciju tajnika i blagajnika Sekcije, a trenutačno je predsjednik Odjela za obrazovanje. U HRO CIGRÉ član je Studijskog odbora C6 za Distribucijske mreže i distribuiranu proizvodnju, a u HO CIRED koji je osnovan 3. svibnja 2006. predsjedavajući je ogranka za Distribuiranu proizvodnju.