Dr. sc. Stjepanu Sučiću dodijeljena nagrada “Končar”

datum objave: 25. 11. 2014.

U petak, 21. studenoga 2014. na svečanoj proslavi dana FER-a, dr. sc. Stjepanu Sučiću, tajniku HRO CIGRÉ SO D2, dodijeljena je prestižna godišnja nagrada “Končar“ za disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

dr. sc. Stjepan Sučić
(stjepan.sucic@koncar-ket.hr)

Dr. sc. Stjepan Sučić u svojoj disertaciji pod naslovom „Posrednička platforma za raspodijeljene daljinski upravljive podsustave napredne elektroenergetske mreže“ je bio usmjeren na razvoj programske podrške za komunikacijski protokol IEC 61850 i uključivanje procesnih podatka u SCADA sustave. Kao jedan od rezultata njegovog doktorskog istraživanja nastala je izvorna implementacija IEC 61850 protokola koja se koristi kao dio programskog paketa PROZA NET SCADA. Stjepan Sučić je aktivni član međunarodnih IEC odbora namijenjenih standardizaciji IEC 61850 protokola gdje je predstavio svoje ideje proizašle iz istraživačkog radu na doktoratu. Najznačajniji doprinos standardizaciji je razvoj novog preslikavanja protokola temeljenog na tehnologijama Web Servisa što je ujedno jedan temeljenih doprinosa disertacije te je uvršten kao prijedlog tehnološkog rješenja u radnoj verziji međunarodnog standarda IEC 61850-8-2.

ŽIVOTOPIS