Dr. sc. Branka Jelavić, EIHP, dobitnica nagrade Zaklade Hrvoje Požar za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike

dr. sc. Branka Jelavić

ŽIVOTOPIS