Član HRO CIGRÉ Srećko Bojić doktorirao na FER ZVNE

datum objave: 16. 03. 2015.

dr. sc Srećko Bojić, dipl. ing. el.
Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Zagreb

Naslov doktorskog rada:

„Prijelazne elektromagnetske pojave pri sklapanju malih induktivnih i kapacitivnih struja u visokonaponskim postrojenjima“

Mjesto i datum obrane: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, 13.03.2015.

Kratki sažetak rada:

Rad obrađuje tematiku prijelaznih elektromagnetskih pojava karakterističnih za sklapanje prekidačem malih induktivnih i kapacitivnih struja u strujnom krugu izmjenične struje visokonaponskog postrojenja.
Cilj istraživanja usmjeren je na kvantificiranje amplitudnih i frekvencijskih karakteristika prijelaznih elektromagnetskih pojava pri sklopnim operacijama u visokonaponskom postrojenju, polazeći od pretpostavke poznavanja uzroka, mjesta nastanka i načina širenja istih u realnim pogonskim uvjetima promatranog visokonaponskog postrojenja.
Kvantifikacija karakterističnih zadanih i očekivanih pojava provedeno je na odabranim slučajevima sklapanja prekidačem; sklapanje visokonaponske kompenzacijske prigušnice i neopterećenog dalekovoda, kroz skup teorijsko-eksperimentalnih istraživanja na numeričkom i laboratorijskom modelu te mjerenjem i ispitivanjem u realnom visokonaponskom postrojenju.
Kroz ocjenu rizika nastanka posljedičnog kvara uslijed neželjenih prijelaznih pojava, sagledani su specifični zahtjevi u primjeni odgovarajućih mjera i uređaja za ograničenje ili eliminaciju istih tamo gdje je to tehnički i ekonomski opravdano.

ŽIVOTOPIS