Član HRO CIGRÉ Mr. sc. Ernst Mihalek napisao knjigu “Niskonaponske distribucijske mreže – Procjena mrežnih smetnji”

Mr. sc. Ernst Mihalek

 

Nakladnik:
KIKLOS – KRUG KNJIGE, Jurjevska 20, 1000 Zagreb

ISBN: 978-953-7992-05-7

Format: 17 × 23 cm
Opseg: 212 stranica

Uvez: tvrdi

Pod nazivom mrežne smetnje smatraju se međusobne smetnje uređaja putem distribucijske mreže i utjecaj distribucijske mreže na te uređaje. Smetnje odaslane iz električnih uređaja utječu na oblik, razinu i frekvenciju napona isporuke. U trofaznom sustavu takav je utjecaj također moguć uslijed promjene simetrije napona.
Svaki pojedini uređaj u međudjelovanju s impedancijom sustava utječe na distribucijsku mrežu, koja za uzvrat, kao posrednik u odavanju smetnji, utječe na sve ostale uređaje spojene na tu mrežu. Kvaliteta napona na pojedinom mjestu mreže je rezultat kumulativnog učinka mrežnih smetnji svih uređaja spojenih na tu mrežu.
S povećanom uporabom učinske elektronike i usporednim povećanjem broja nelinearnih trošila, povećavaju se sve više i razne smetnje na svim razinama distribucijske mreže. To dovodi do znakovitih i neželjenih promjena razine napona i valnog oblika mrežnog napona.
Učinak takvih mrežnih smetnji osjećaju mnogi drugi električni uređaji i postrojenja priključeni na istu mrežu, što se očituje kroz krivo djelo-vanje uređaja, kvarove uređaja te izravne i neizravne štete kao i moguće posljedične štete.
Moguće smetnje ovise o amplitudi, učestalosti i trajanju mrežne smetnje kao i rasprostranjenosti određene vrste uređaja. Osim toga se mora uzeti u obzir istodobnost pogona električnih uređaja i postrojenja koja u pogonu stvaraju mrežne smetnje.
Smetnje u distribucijskim mrežama se javljaju u više oblika kao što su:
– amplitudne smetnje (prekidi napajanja,
propadi i skokovi napona, odstupanje
napona, prolazni i titrajni prenaponi),
– izobličenje strujnog ili naponskog vala
– viši harmonici,
– fliker,
– nesimetrija napona
– kolebanje mrežne frekvencije.
U svrhu potiskivanja mrežnih smetnji, tj. za postizanje elektromagnetske kompatibilnosti i kvalitete opskrbe, doneseni su na razini EU-a i RH-a odgovarajuće direktive, zakoni i propisi.
U knjizi je prikazan niz primjera izračuna mrežnih smetnji na temelju podataka iz pogona raznih vrsta instalacija kupaca i mogućnosti njihova priključenja na distribucijsku mrežu, što može u mnogome pomoći projektantima instalacija i postrojenja kao i operatorima distribucijskih mreža

Sadržaj
Uvod
1. Mrežne smetnje, elektromagnetska
kompatibilnost i kvaliteta napona
2. Nazivlje i definicije
3. Snaga kratkog spoja
4. Promjena napona i fliker
5. Nesimetrija napona
6. Viši harmonici
7. Komutacijski propadi/skokovi
8. Međuharmonički naponi
9. Međusobni utjecaj mrežnih smetnji i
mrežnog tonfrekvencijskog upravljanja
10. Elektrane
11. Literatura, kratice, indeksi i nazivlje