Dr. sc. Lahorko Wagmann imenovan na mjesto v. d. direktora Sektora za električnu energiju HERA-e

datum objave: 10. 07. 2014.

dr. sc. Lahorko Wagmann
(wagmann@hera.hr)

Dr. sc. Lahorko Wagmann dugogodišnji istaknuti član HRO CIGRE, član SO C6, odlukom Predsjednika Upravnog vijeća HERA-e, T. Jurekovića  01. 07. 2014., imenovan na mjesto v. d. direktora Sektora za električnu energiju HERA-e.