Član HRO CIGRÉ Mladen Marković doktorirao na FER-u.

dr.sc. Mladen Marković

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu 19. svibnja 2017. godine Mladen Marković iz KONČAR – Distributivnih i specijalnih transformatora (D&ST) stekao je titulu doktora iz područja tehničkih znanosti nakon uspješne obrane doktorske disertacije pod naslovom „Objedinjena metoda određivanja probojnih napona izolacijskih tekućina podvrgnutih izmjeničnom naponu”.

U svojem radu Marković je pokazao kako su tri makroskopske teorije (napregnute površine, napregnutog volumena i kumulativnog naprezanja) međusobno povezane te kako ih je moguće objediniti u zajedničku metodologiju koja u sebi sadrži karakteristike svake od njih, čime je primjenjiva u homogenim, kvazi-homogenim i nehomogenim poljima. Ova metodologija temeljena je na implementaciji numeričke metode konačnih elemenata u dvodimenzionalnim osnosimetričnim konfiguracijama.

Eksperimentalna verifikacija numeričke implementacije makroskopskih teorija napravljena je na mjerenjima probojnih napona provedenima u tvornici KONČAR – D&ST i na rezultatima mjerenja preuzetih iz dostupne literature.

Izolacijske tekućine uzete u obzir su sintetski ester, tekući dušik i transformatorsko mineralno ulje.

Dr. sc. Mladen Marković na FER-u je 2010. godine završio diplomski studij Elektrotehničkih sustava i tehnologija. Iste godine zaposlio se u društvu KONČAR – D&ST kao razvojni inženjer na području numeričkih proračuna električnih i magnetskih polja te kao stručnjak za dimenzioniranje izolacije distributivnih i energetskih transformatora. U sklopu razvojnih projekata D&ST-a radio je na razvoju numeričkog modela i prototipa distributivnog transformatora sa smanjenim magnetskim poljem. Trenutno dovršava projekt revizije i smanjenja izolacijskih razmaka cjelokupnog proizvodnog programa D&ST-a.

Član je društva IEEE i hrvatskog ogranka CIGRÉ.

ŽIVOTOPIS