Član HRO CIGRÉ Alan Župan doktorirao na FER-u Zagreb

Datum objave: 01. 07. 2016.

dr. sc. Alan Župan

 

Naslov doktorskog rada:

Izbor parametara i redoslijeda sklapanja regulacijskih prigušnica u visokonaponskoj mreži

Mjesto i datum obrane:

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 25.05.2016.

Sažetak

Rad opisuje rješavanje problematike povišenih iznosa napona u visokonaponskoj prijenosnoj mreži. Problematika povišenih iznosa napona u mrežama visokoga napona rješava se na način da se u određena čvorišta mreže ugrađuju kompenzacijski uređaji kao što su u ovom radu opisane visokonaponske regulacijske prigušnice.

Rad je podijeljen u tri tematska dijela, prvi koji se odnosi na razvoj metode za izbor parametara regulacijske prigušnice, drugi koji se odnosi na razvoj matematičkog modela za analizu prijelaznih pojava i treći koji se bavi optimalnim redoslijedom sklapanja visokonaponskih prigušnica. Da bi mogli odabrati parametre prigušnice s obzirom na mjesto ugradnje razvijena je metoda izbora parametara regulacijske prigušnice koja se temelji na analizi osjetljivosti naponskih prilika u visokonaponskoj prijenosnoj mreži. Razvijena metoda primijenjena je na testnoj 400 kV mreži za različite scenarije, a sve u vidu izbora tehničkih parametara regulacijske prigušnice.

Nakon odabira parametra regulacijske prigušnice razvijen je matematički model za analizu prijelaznih pojava prilikom sklapanja regulacijske prigušnice pri njenoj minimalnoj i maksimalnoj snazi. Kako bi rezultati proračuna bili što precizniji modeliran je realan 400 kV prekidač koji uključuje model električnog luka. Navedeni matematički model primijenjen je za izračun uklopnih struja i sklopnih prenapona prilikom sklapanja regulacijske prigušnice za nekoliko različitih scenarija kako kod maksimalne tako i kod minimalne snage.

Da bi se dobiveni rezultati što kvalitetnije implementirali razvijen je algoritam optimalnog sklapanja visokonaponskih regulacijskih prigušnica koji za cilj ima smanjenje mehaničkih i električnih naprezanja prigušnice i ostale visokonaponske opreme.

Ključne riječi: tokovi snaga, visokonaponske regulacijske prigušnice, male induktivne struje, prijelazne pojave, sinkrono sklapanje, električni luk, odvodnik prenapona, ponovno paljenje električnog luka

ŽIVOTOPIS