Član HRO CIGRÉ Petar Gabrić doktorirao na FER-u.

Datum objave: 13. 09. 2017.

dr.sc. Petar Gabrić

METODOLOGIJA EKSPERIMENTALNOGA ISTRAŽIVANJA DIELEKTRIČKIH NAPREZANJA U ULJNO-BARIJERNOJ IZOLACIJI TRANSFORMATORA

U ovom radu predložen je i eksperimentalno potvrđen koncept za istraživanje podnosivih dielektričkih naprezanja u uljno-barijernom izolacijskom sustavu transformatora, tj. predložen je postupak proširenja Kappelerovih istraživanja na uljne kanale širine do 30 mm. Definirana je fizička izvedba modela s papirom izoliranim elektrodama, pogodna za istraživanje uljno-barijerne izolacije. Predložen je postupak visokonaponskog ispitivanja modela izolacije koji se temelji na cenzuriranju, tj. zaustavljanju ispitivanja bez pojave parcijalnih izbijanja ili proboja, i postupak statističke obrade eksperimentalnih rezultata koji rezultira zadovoljavajućom točnošću procjene parametara matematičkog modela AC podnosivih naprezanja. Procijenjena je mjerna nesigurnost eksperimentalnih rezultata i provedena je eksperimentalna provjera, ispitivanjem dvaju prototipova modela izolacije, kojom je potvrđena primjenjivost predloženog koncepta istraživanja za definiranje podnosivih naprezanja u uljno-barijernom izolacijskom sustavu.

Ostvareni su slijedeći znanstveni doprinosi:

Izvedba modela s papirom izoliranim elektrodama koje ne pokazuju problem „ranog“ nastanka parcijalnih izbijanja, a pogodne su za istraživanje uljno-barijerne izolacije.

Ispitni postupak i statistička obrada rezultata kod ispitivanja ograničenog broja modela uljno-barijerne izolacije.

Procjena mjerne nesigurnosti eksperimentalnih rezultata detaljnom analizom utjecajnih veličina na mjernu nesigurnost geometrije modela, ispitnog postupka i nesigurnosti mjerenja napona.

ŽIVOTOPIS