Dr. sc. Goran Slipac na XXX. izvanrednoj skupštini ponovo izabran za predsjednika HRO CIGRÉ

Datum objave: 1. 8. 2020.

dr. sc. Goran Slipac

 

Dr. sc. Goran Slipac rođen je 1960. godine u Travniku (Republika Bosna i Hercegovina). Diplomirao je 1983. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer elektroenergetika, usmjerenje izgradnja i pogon elektroenergetskog sustava te magistrirao na istom fakultetu. Od 1994. – 2001. pohađao tečajeve planiranja u elektroenergetskom i energetskom sustavu koji su bili održani u SAD-u, Mađarskoj, Rumunjskoj i Crnoj Gori. U Institutu Končar zaposlio se 1985. godine, a 1988. godine prelazi u Sektor za razvoj ZEOH (danas HEP d.d.). Bio je direktor Sektora za razvoj u HEP d.d. kao i direktor HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na području analize sigurnosti opskrbe na tržištu električne energije. Šire mu je znanstveno područje energetika, a uže, analiza, planiranje i razvoj elektroenergetskog sustava.
Drži predavanja na Sveučilištu u Zagrebu, član je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je SO C1 od osnutka, bio je tajnik i predsjednik SO C1 u dva mandata. Trenutno radi kao savjetnik u Uredu Uprave HEP- d.d. Glavni je urednik časopisa Journal of Energy (Energija) od 2007. godine.

Goran Slipac, PhD,  was born in Travnik (Republic of Bosnia and Hercegovina), on 1960. He obtained diploma degree in 1983 in field of Electrical Power Engineering from the Faculty of Electrical Engineering University of Zagreb and Master degree in field of Generation Expansion Planning on the same Faculty. During 1994-2001 attends training courses in Argonne, USA, in the field of Generation Expansion Planning and Energy Demand Analysis. He got employed in KONČAR – Electrical Engineering Institute, and moved to HEP in Development department. He was Manager of Corporate Development Department in HEP d.d. i.e. Croatian Electricity Utility and Director of HEP Renewables company. He took PhD degree at the Faculty of Electrical Engineering, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek in the field of generation expansion planning in the electricity market having in mind security of supply. His main interests are energy sector and power system analysis and generation expansion planning.
He lectured at University of Zagreb and is a member of Scientific Council for Crude Oil and Gas Economy and Power Supply of Croatian Academy of Science and Art. He is member of SC C1 and was a secretary and chairman of SC C1. Currently is employed as Adviser of HEP d.d. Management Board. He is Editor-in-Chief of the Journal of Energy since 2007.