9. simpozij o sustavu vođenja EES-a

Zadar, 8. – 10. 11. 2010.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovane/i,

Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na sudjelovanje u radu 9. simpozija o sustavu vođenja EES–a koji će se prvi puta održati u Zadru, gradu iznimne 3000–ljetne povijesti i izuzetno vrijednog kulturnog nasljeđa, od 08. – 10. studenoga 2010. godine. Nastavlja se tradicija prethodnih simpozija te će se i ove godine obraditi tematske cjeline koje će pružiti nove poglede i ideje i dati odgovore na neka od pitanja s kojima se danas suočavaju elektroprivredne organizacije.

Simpozij ima međunarodno obilježje i pruža mogućnost svim sudionicima da promoviraju, podijele i prodiskutiraju mnoštvo pitanja koja se odnose na:

  • vođenje i planiranje rada EES–a
  • tržište električne energije u Republici Hrvatskoj
  • dugoročnu sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj.

Simpozij počinje u ponedjeljak 08. studenoga svečanim otvaranjem i izlaganjima pozvanih predavača. Sljedeći dani, rezervirani su za izlaganja autora redovnih referata i poster prezentacije te stručni obilazak RHE Velebit. Večernji termini namijenjeni su za tvrtke sponzore, a za druženje i razmjenu informacija nakon stručnih predavanja bit će na raspolaganju izložbeni prostori sponzora u predvorju hotela Donat tijekom cijelog dana.

U nadi u skoro viđenje i druženje u Zadru želim Vam izraziti poštovanje i poslati srdačan pozdrav

Predsjednik Organizacijskog odbora: mr. sc. Neven Baranović

ORGANIZATOR

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE – CIGRÉ

STUDIJSKI ODBORI

B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA
C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a
C2 – POGON I VOĐENJE EES-a
C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA
D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

TAJNIŠTVO HRO CIGRÉ
Berislavićeva 6
10000 ZAGREB

T: 01 487 25 07
T/F: 01 487 25 01
E: central@hro-cigre.hr
www.hro-cigre.hr

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:

mr. sc. NEVEN BARANOVIĆ

 

Članovi:

HRVOJE BULAT, dipl. ing.

ZDESLAV ČERINA, dipl. ing.

dr. sc. BOŽIDAR FILIPOVIĆ–GRČIĆ

mr. sc. SUZANA JAVORNIK VONČINA

dr. sc. MIĆO KLEPO

prof. dr. sc. IGOR KUZLE

dr. sc. TOMISLAV PLAVŠIĆ

mr. sc. GORAN SLIPAC

mr. sc. SONJA TOMAŠIĆ ŠKEVIN

IRENA TOMIŠA, dipl. oec.

mr. sc. MARIO TOT

POKROVITELJSTVO SIMPOZIJA

 

DOMAĆIN SIMPOZIJA

 

 

TEMA 1.:  Vođenje i planiranje rada elektroenergetskog sustava

• Suvremena rješenja upravljačkih centara
• Uravnoteženje elektroenergetskog sustava i pomoćne usluge
• Sustavi nadzora i obrane elektroenergetskog sustava
• Prilagodba postrojenja za suvremene centre vođenja – implementacija IEC 61850
• Sigurnost u sustavima procesne informatike/sustavima vođenja
• Analize podešenja i rada relejne zaštite u širem EES-u
• Utjecaj vjetroelektrana na stabilnost i vođenje elektroenergetskog sustava

TEMA 2.:  Tržište električne energije u Republici Hrvatskoj

• Tržište električne energije u RH
• Što hrvatskom EES-u donosi treći energetski paket EU?
• Potpora djelovanju tržišta električne energije u RH – informacijski sustavi i aplikacije
• Modeli regionalnog tržišta električne energije i njihov utjecaja na hrvatski EES
• Tržišni aspekti pomoćnih usluga i uravnoteženja EES-a

TEMA 3.: Dugoročna sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj

Strategija energetskog razvitka RH

• Potrebna izgradnja EES-a i osiguranje rezerve EES-a
• Osiguranje pretpostavki za realizaciju izgradnje postrojenja
• Uloge i odgovornosti subjekata u elektroenergetskom sektoru

Potreba obnove i rekonstrukcije kapitalnih objekata EES-a

• Uloga održavanja objekata EES-a u smislu dugoročne sigurnosti opskrbe
• Modeli izbora objekata za obnovu i rekonstrukciju
• Modeli optimiranja raspodjele sredstava za obnovu i rekonstrukciju

Obnovljivi izvori električne energije i sigurnost opskrbe

• Utjecaj OIE na stabilnost rada EES-a
• Osiguranje pretpostavki za uklapanje novih postrojenja OIE u EES
• Problemi priključivanja novih postrojenja OIE u EES

EES za budućnost – „smart grid“

• Stanje i perspektive
• Mogućnosti primjene u hrvatskom EES-u

POPIS REFERATA PO GRUPAMA

REDOVNI REFERATI

Tema 1 – Vođenje i planiranje rada elektroenergetskog sustava

Topic 1 – Power system operation and planning

Redovni referati/Regular Papers:

1-01

Saša Maligec, Anton Matić, Aldis Černicki Mijić, Vesna Zadravec

PROCEDURE I KORACI ADAPTACIJE OPREME U EE OBJEKTIMA HEP-OPS-a PRI IMPLEMENTACIJI NOVIH SCADA SUSTAVA

PROCEDURES AND STEPS OF HEP TSO SUBSTATION ADAPTATION DURING IMPLEMENTATION OF NEW SCADA

1-02

Ivan Goran Kuliš, Ante Martinić, Domagoj Peharda, Tomislav Stupić, Antun Andrić,

Krešimir Mesić

PRIKAZ NOVOG EMS-a u NDC-u HEP-OPS-a

DESCRIPTION OF NEW EMS IN HEP-TSO’s DISPATCHING CENTERE

1-03

Suzana Javornik Vončina, Hrvoje Korasić, Davor Janković

MREŽNA INFRASTRUKTURA ZA POTREBE NOVIH UPRAVLJAČKIH CENTARA HEP-OPS-a

LOCAL AREA NETWORK INFRASTRUCTURE FOR CONTROL CENTRES OF HEP-OPS

1-04

Miljenko Brezovec, Željko Štefan

SMJERNICE ZA ODREĐIVANJE STATUSA PROIZVODNIH JEDINICA

GUIDELINES FOR DETERMINATION OF GENERATING UNIT OPERATING STATE

1-05

Srđan Skok, Igor Ivanković, Tomislav Plavšić, Hrvoje Bulat

AUTOMATSKO VOĐENJE DIJELA PRIJENOSNOG SUSTAVA PRIJENOSNOG PODRUČJA ZAGREB

AUTOMATED CONTROL OF THE PART OF POWER TRANSMISSION SYSTEM OF TRANSMISSION AREA ZAGREB

1-06

Zdeslav Čerina, Renata Matica, Ivan Šturlić

UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA NADZOR ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA U REALNOM VREMENU

ENHANCEMENT OF THE WIDE AREA MONITORING SYSTEM

1-07

Zdravko Eškinja, Davor Bojić, Ivan Mišković, Držislav Šikić, Krunoslav Horvat, Milan Stojsavljević

REGISTRATOR PRIJELAZNIH POJAVA U SUSTAVU TURBINSKE REGULACIJE

TRANSIENT RECORDER OF THE TURBINE GOVERNANCE SYSTEM

1-08

Danijel Hanjilec, Marino Radošević, Domagoj Ožanić, Mirta Turina, Goran Kekelj, Duško Buršić

SUSTAV NADZORA, UPRAVLJANJA, ZAŠTITE I MJERENJA U TS 110/20-35 kV VRBOVSKO

CONTROL, MONITORING AND PROTECTION SYSTEM OF SS 110/20-35 kV VRBOVSKO

1-09

Nino Vrandečić

NOVI IZAZOVI U PRISTUPU IZGRADNJI SUSTAVA STANIČNE AUTOMATIKE TEMELJENOG NA IEC-u 61850

NEW CHALLENGES IN THE APPROACH TO BUILDING STATION AUTOMATIONS SYSTEM BASED ON IEC 61850

I  1-10

Miroslav Gligorić, Darko Sinanović

HYPER-V VIRTUELIZACIJSKA PLATFORMA U NOSBIH-u

HYPER-V VIRTUALIZATION PLATFORM IN ISO B&H

1-11

Zoran Zbunjak, Kristijan Frlan

PRILAGODLJIVA ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA OVISNA O UKLOPNOM STANJU MREŽE

ADAPTIVE PROTECTION OF POWER SYSTEM DEPENDING ON OPERATING CONDITION OF THE NETWORK

 

1-12

Zoran Kovač, Josip Benović, Vedran Angebrandt

POSTUPCI NAKON PRORADE SUSTAVA SABIRNIČKE ZAŠTITE

ACTIONS FOLLOWING BUSBAR PROTECTION OPERATION

1-13

Zvonimir Popović, Miro Totgergeli, Mladen Modrovčić

ANALIZA RELEJNE ZAŠTITE I OSIGURAVANJE SELEKTIVNOSTI U DODIRNIM TOČKAMA PRIJENOSNOG I DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

RELAY PROTECTION ANALISYS AND SELECTIVITY INSUREMENT AT POINTS OF REFERENCE BETWEEN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEM

1-14

Alen Bernadić, Ivan Brnadić

UTJECAJ KARAKTERISTIKA TRANSFORMATORA UZ VJETROGENERATORE, TRENUTKA UKLJUČENJA I IMPEDANCIJE NAPOJNOG VODA NA IZNOS POTEZNE (INRUSH) STRUJE I DISTORZIJU NAPONA U TOČKI KONEKCIJE VJETROPARKA

EFFECT OF WIND GENERATOR TRANSFORMER CHARACTERISTICS, WP FEEDER SWITCHING MOMENT AND IMPEDANCE ON INRUSH CURRENTS AMOUNTS AND VOLTAGE DISTORTION IN WIND PARK CONNECTION POINT

1-15

Mario Stanić, Tomislav Tenđera

UTJECAJ PROIZVODNJE VJETROELEKTRANA NA ELEKTROENERGETSKI SUSTAV U JUTARNJIM SATIMA

IMPACT OF WIND POWER PLANTS ON STABILITY AND MANAGEMENT OF ELECTRO-ENERGETIC SYSTEM

1-16

Davor Škrlec, Igor Kuzle, Marko Delimar, Tomislav Capuder, Darjan Bošnjak, Hrvoje Pandžić

INTEGRACIJA VJETROELEKTRANA U PRIJENOSNU MREŽU HRVATSKE

INTEGRATION OF LARGE-SCALE WIND POWER PLANTS IN THE CROATIAN POWER SYSTEM

1-17

Ivica Vukelić

PRIJEDLOG RAZVOJA I UVOĐENJA INTERNOG OPERATIVNOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA U HEP GRUPI (HEP INOKS)

PROPOSAL FOR DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INTERNAL OPERATING COMMUNICATION SYSTEM AT THE HEP GROUP (HEP INOKS)

1-18

Damir Majcen, Sanja Gržinić, Ksenija Žubrinić-Kostović

GIS – GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV HEP-OPS PrP-a RIJEKA

GIS – GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM – HEP TSO, TRANSMISSION AREA RIJEKA

 

1-19

Ante Martinić, Hrvoje Keserica, Ante Previšić

NAPREDNE METODE VIZUALIZACIJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

ADVANCED VISUALIZATION METHODS IN ELECTRIC POWER SYSTEMS

1-20

Ksenija Žubrinić-Kostović, Ana Kekelj, Ante Previšić

UNIFIKACIJA PODATAKA I OBRADA U MREŽNIM CENTRIMA ZA NOVI SCADA SUSTAV

UNIFICATION OF SCADA DATA FOR POPULATION OF NEW SYSTEMS IN CONTROL CENTERS

1-21

Dubravko Balaško, Božidar Petrlić, Luka Aralica, Ivana Janković

RADIJSKI MODEMI BAZIRANI NA SDR TEHNOLOGIJI NAMIJENJENI ZA PRIJENOS PODATAKA U SUSTAVIMA DALJINSKOG VOĐENJA UNUTAR EES-a

RADIO MODEMS BASED ON SDR TECHNOLOGY FOR DATA TRANSMISSION IN REMOTE CONTROL SYSTEMS WITHIN A EES

1-22

Miro Totgergeli, Igor Bujan, Dejan Ćulibrk

OPTIMIRANJE PROCESA VOĐENJA I ODRŽAVANJA DISTRIBUCIJKOG SUSTAVA REZULTATIMA ANALIZE PODATAKA KROZ APLIKACIJU DISPO

OPERATION AND MAINTENANCE OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION NETWORK BASED ON RESULTS FROM DISPO DATA ANALISIS

1-23

Igor Bujan, Miro Totgergeli, Robert Novak

PREDNOSTI ZAMJENE RADIO VEZA ETHERNET KOMUNIKACIJOM U POVEZIVANJU TRAFOSTANICA X/10(20)kV NA DISPEČERSKI CENTAR ELEKTRE BJELOVAR

ADVANTAGES OF RADIO LINK TO ETHERNET REPLACMENT IN POWER STATIONS X/10(20) kV TO CONTROL CENTER OF ELEKTRA BJELOVAR INTERCONNECTING

1-24

Marko Greganić, Krešimir Tačković, Ivica Petrović

MOGUĆNOST ODRŽANJA NAPONA U PRIJENOSNOJ MREŽI NAKON ULASKA U POGON DV 2X400 kV ERNESTINOVO – PECS

POSSIBILITY OF VOLTAGE CONTROL IN TRANSMISSION NETWORK AFTER SWITCHING ON A TRANSMISSION LINE 2X400 kV ERNESTINOVO – PECS

1-25

Ivo Uglešić, Viktor Milardić, Bojan Franc, Božidar Filipović-Grčić, Jasna Horvat

PRVA ISKUSTVA SA SUSTAVOM ZA LOCIRANJE MUNJA U HRVATSKOJ

FIRST EXPERIENCES WITH LIGHTNING LOCATION SYSTEM IN CROATIA

1-26

Zoran Sinovčić, Mato Mišković, Boris Avramović, Mišo Bonačić, Darko Biuk, Vlaho Zakarija

UNAPRIJEĐENJE POGONA PRIJENOSNIH I PROIZVODNIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA NA DUBROVAČKOM PODRUČJU

ENHANCING OPERATION OF TRANSMISSION AND GENERATION ELECTRIC POWER FACILITIES IN DUBROVNIK AREA

1-27

Davor Kotorac, Branko Šumberac, Vladimir Valentić, Leomir Sokolić

HITNO RASTEREĆENJE PROIZVODNJE TE PLOMIN 2 KAO DOPRINOS SIGURNOSTI EES-a

EMERGENCY REDUCTION OF POWER GENERATION IN PLOMIN 2 TPP AS A CONTRIBUTION TO EPS SECURITY

1-28

Goran Leci, Sahit Halimi, Maciej Goraj

IMPLEMENTACIJA MODERNIH RJEŠENJA U REKONSTRUKCIJI TS 110/35 kV PRIŠTINA 1

MODERN SOULTIONS IMPLEMENTATION IN RECONSTRUCTION OF SS 110/35kV PRISHTINA 1

1-29

Stjepan Sučić, Božo Kopić, Goran Leci

FUNKCIJSKO MODELIRANJE DISTRIBUIRANIH PROCESNIH APLIKACIJA U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

FUNCTION BASED MODELING OF DISTRIBUTED PROCESS APPLICATIONS FOR ELECTRIC POWER SYSTEMS

1-30

Joško Rosina, Bojan Janežič, Damjan Lenarčič, Matjaž Mavrar

IEC 61850 I HIDROELEKTRANE

IEC 61850 AND HYDROPOWERPLANTS

1-31

Tomislav Todorović, Suzana Javornik Vončina

PODRUČNA TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA ZA POTREBE SUVREMENOG CENTRA UPRAVLJANJA

REGIONAL TELECOMMUNICATIONS NETWORK FOR THE MODERN CONTROL CENTRE

1-32

Ante Martinić, Juraj Ljubešić, Marko Šmalcelj

PREGLED METODOLOGIJA ZA PROCJENU RIZIKA

OVERVIEW OF RISK ASSESSMENT METHODOLOGIES

1-33

Davorin Burgund, Andrej Šepčić, Neven Mudrovčić

IZVEDBA ZAŠTITE OD OTKAZA PREKIDAČA (50BF) PUTEM IEC 61850 PROTOKOLA

REALISATION OF BREAKER FAILURE PROTECTION (50BF) APPLYING IEC 61850 PROTOCOL

1-34

Srđan Skok, Radenko Rubeša, Vedran Kirinčić, Kristijan Frlan, Zoran Zbunjak

DINAMIČKA ANALIZA POGONA DIJELA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA PRIJENOSNOG PODRUČJA RIJEKA OBZIROM NA RAD VE VRATARUŠA

DYNAMIC ANALYSIS OF THE PART OF POWER TRANSMISSION SYSTEM OF TRANSMISSION AREA RIJEKA REGARDING OPERATION OF WIND FARM „VRATARUŠA“

1-35

Leomir Sokolić, Zoran Grba, Vladimir Valentić

PRIMJENA DODATNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA PRIKLJUČAK I POGON VJETROELEKTRANE NA PRIJENOSNU MREŽU OPS-a PRILIKOM PRIKLJUČENJA VE VRATARUŠA

APPLICATION OF THE ADDITIONAL TECHNICAL TERMS OF THE WPP CONNECTION AND OPERATION IN THE TRANSMISSION GRID HEP-OPS IN CONNECTION OF WPP VRATARUŠA

1-36

Niko Mandić, Tomislav Tenđera, Vladimir Valentić

UTJECAJ VJETROELEKTRANA NA SIGURNOST I VOĐENJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

IMPACT OF WIND POWER PLANTS ON POWER SYSTEM SAFETY AND MANAGEMENT

1-37

Elvisa Bećirović, Igor Kuzle, Mirza Kušljugić

PREGLED TEHNIČKIH ZAHTJEVA MREŽNIH PRAVILA ZA VJETROELEKTRANE

A REVIEW OF WIND GRID CODE TECHNICAL REQUIREMENTS

1-38

Mario Klarić, Hidajet Salkić, Ante Petričević

MJERENJA VJETROPOTENCIJALA NA VEĆIM VISINAMA

WIND MEASUREMENTS IN BIGGER HEIGHTS

1-39

Ivan Strnad

PREGLED METODA PLANIRANJA PROIZVODNJE VJETROAGREGATA PRIMJENOM FUZZY LOGIKE

AN OVERVIEW OF THE FUZZY LOGIC-BASED WIND POWER PRODUCTION PLANNING METHODS

 
 

Tema 2 – Tržište električne energije u Republici Hrvatskoj

Topic 2 – Electricity market in the Republic of Croatia

Redovni referati/Regular Papers:

2-01

Tina Jakaša, Petar Sprčić

ANALIZA KARAKTERISTIKA CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TRŽIŠTU DAN UNAPRIJED

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF DAY AHEAD ELECTRICITY PRICE

2-02

Leo Prelec, Sonja Tomašić Škevin, Snježana Blagajac, Boris Dokmanović

PREGLED AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2007. DO 2009. GODINE

REVIEW OF ACTIVITIES ON THE CROATIAN ELECTRICITY MARKET IN THE

PERIOD FROM 2007 TO 2009

 

2-03

Ivona Štritof, Krunoslava Grgić Bolješić

ŠTO DONOSI TREĆI ZAKONODAVNI PAKET POZICIJI NACIONALNOG REGULATORNOG TIJELA?

WHAT DOES THE THIRD LEGISLATIVE PACKAGE BRING TO A POSITION OF A NATIONAL REGULATORY AUTHORITY?

 

2-04

Dunja Rumora, Mate Dušković, Dorotea Skočanić, Ljiljana Težak, Tina Jakaša

INFORMACIJSKI SUSTAV HEP BILLING KAO PODRŠKA PROCESU PROMJENE OPSKRBLJIVAČA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

HEP BILLING IT SYSTEM AS SUPPORT FOR PROCESS OF SUPPLIER CHANGE

IN CROATIAN ELECTRICITY MARKET

 

2-05      

Boris Golub, Dejan Šijaković, Ivan Janeš

DODJELU I PRAĆENJE PREKOGRANIČNIH PRIJENOSNIH KAPACITETA

SOFTWARE SYSTEM FOR TRANSMISSION CAPACITY ALLOCATION AND

MONITORING

 

2-06

Boris Golub, Ivan Janeš

APLIKACIJA ZA FINANCIJSKI OBRAČUN PREKOGRANIČNIH PRIJENOSNI KAPACITETA

SOFTWARE APPLICATION FOR TRANSMISSION CAPACITY FINANCIAL

SETTLEMENT

 

2-07

Ludmila Šebestova

TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE U REPUBLICI ČEŠKOJ

ELECTRICITY MARKET IN THE CZECH REPUBLIC

2-08

Boris Markota, Ana Horvat, Ivan Ubrekić

TRŽIŠNI ASPEKTI POMOĆNIH USLUGA SUSTAVA I URAVNOTEŽENJE EES-a

MARKET ASPECTS OF ANCILLARY SERVICES AND BALANCING DESIGNS OF POWER SYSTEM

2-09

Minea Skok, Dino Mileta, Damir Karavidović, Tanja Marijanić

PRIJEDLOG PRAVILA PRIMJENE NADOMJESNIH KRIVULJA OPTEREĆENJA KARAKTERISTIČNIH SKUPINA KUPACA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

PROPOSAL OF RULES FOR APLICATION OF REPRESENTATIVE CUSTOMER

CLASSES CHARACTERISTIC LOAD PROFILES IN CROATIAN ELECTRICITY

MARKET

2-10

Branko Kaurić, Ivica Toljan

PRIJEDLOG NOVE METODOLOGIJE RASPODJELE ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE OD POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA POJEDINAČNO PO OPSKRBLJIVAČIMA

A PROPOSAL OF A NEW METHODOLOGY OF DISTRIBUTION OF ELECTRICITY

DELIVERED BY ELIGIBLE PRODUCERS BY SUPPLIER

2-11

Boris Markota, Mario Princip, Ana Horvat

UPRAVLJANJE RIZICIMA U PRIJENOSU ELEKTRIČNE ENERGIJE

RISK MANAGEMENT IN ELECTRICITY TRANSMISSION

 

Tema 3 – Dugoročna sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj

Topic 3 – Long term security of electricity supply in Croatia

Redovni referati/Regular Papers:

3-01

Ivan Andročec, Tamara Tarnik, Ante Ćurković

UTJECAJ SMANJENJA EMISIJA CO2 NA HRVATSKI EES U RAZDOBLJU DO 2020.

IMPACT OF CO2 EMISSION REDUCTION ON CROATIAN POWER SYSTEM BY 2020

3-02

Dragutin Mihalic, Damjan Međimorec, Davor Bajs, Goran Majstrović

SCENARIJI IZGRADNJE OBJEKATA I BILANCI EES-a PRI IZRADI DESETOGODIŠNJEG PLANA RAZVOJA HRVATSKE PRIJENOSNE MREŽE

SCENARIOUS OF NEW FACILITIES AND SYSTEM BALANCES IN PREPARATION OF CROATIAN TEN YEAR TRANSMISSION NETWORK DEVELOPMENT PLAN

3-03

Mario Tot

PROIZVODNJA, RAZMJENA I POTROŠNJA ELEKTRICNE ENERGIJE NA PODRUCJU JUGOISTOCNE EUROPE

ELECTRICITY GENERATION, EXCHANGE AND CONSUMPTION IN THE SOUTH EASTERN EUROPE

3-04

Branko Štefić, Zoran Kovač, Vlatko Ećimović, Srećko Smrečki

ISKUSTVA PRI PRVOM PUŠTANJU POD NAPON DV 2×400 kV ERNESTINOVO-PECS

EXPERIENCES OF FIRST TIME SWITCHING-ON TRANSMISSION LINE 2×400 kV ERNESTINOVO-PECS

3-05

Domagoj Puzak, Ivana Alerić, Goran Labar, Ivan Andročec, Ivana Hum

MODELIRANJE POTREBE ZA NOVIM PROIZVODNIM KAPACITETIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ DO 2030. GODINE

MODELING OF NEW ELECTRICITY PRODUCTION CAPACITIES IN REPUBLIC OF CROATIA UNTIL 2030

3-06

Goran Justinić, Andreja Fabijanić, Zoran Zbunjak

POVEĆANJE SIGURNOSTI OPSKRBE I RASTEREĆENJE POSTOJEĆEG VODA DV 110 kV PLOMIN – PAZIN IZGRADNJOM PRIKLJUĈNOG DV 110 (2*110) kV ZA TS 110/20 kV TUPLJAK

IMPROVEMENTS IN THE SUPPLY OF ELETRICITY AND UNLOADING EXISTING TRANSMISSION LINE

110 kV PLOMIN – PAZIN WITH A CONSTRUCTION OF A NEW 110 kV CONNECTION FOR TS 110/20 kV TUPLJAK

 

3-07

Sanja Zajec, Goran Marijan, Goran Labar

MOGUĆNOST PRIMJENE KOGENERACIJSKIH POSTROJENJA U SEKTORU INDUSTRIJE U HRVATSKOJ

POTENTIAL APPLICATIONS OF COGENERATION IN THE INDUSTRIAL SECTOR IN CROATIA

 

3-08

Stipe Ćurlin, Antun Andrić, Robert Vlajčević

UVOĐENJE 110 kV DALEKOVODA MRACLIN – LUDINA U TS IVANIĆ

INSERTION OF THE 110 kV TIE LINE MRACLIN – LUDINA IN TS IVANIĆ

3-09

Ivan Grozdanić, Zdravko Hebel, Božidar Filipović-Grčić

PRETVORBA KOMPAKTIRANJEM DALEKOVODA 220 kV U DALEKOVOD 400 kV S KONCEPCIJOM USPOSTAVE NOVIH SUSTAVA 400 kV SJEVER–JUG

TRANSFORMATION OF OVERHEAD LINES FROM 220 kV TO 400 kV BY COMPACTING WITH CONCEPTION OF ESTABLISHING NEW 400 kV NORTH-SOUTH POWER CONNECTION

3-10

Krešimir Komljenović, Robert Vlajčević

POTREBA ZA IZGRADNJOM NOVOG KOMBI KOGENERACIJSKOG BLOKA U POGONU EL-TO ZAGREB

NEED FOR BUILDING OF A NEW COMBINED CYCLE COGENERATION PLANT IN EL-TO ZAGREB

3-11

Robert Vlajčević, Zvonimir Samaržija, Marijan Borić

POVEĆANJE SIGURNOSTI 110 kV MREŽE NA DIJELU PrP-a ZAGREB U OKRUŽENJU TS 110/30/10 kV RAKITJE

INCREASING SECURITY OF THE 110 kV TRANSMISSION NETWORK OF THE PrP ZAGREB SURROUNDING 110/30/10 kV RAKITJE SUBSTATION

3-12

Irena Jakić

PRETPOSTAVKE ZA ODLUKU O IZGRADNJI NUKELARNE ELEKTRANE

START-UP OF CROATIAN NUCLEAR ENERGY PROGRAMME

3-13

Josip Popović, Zvonimir Popović, Ivan Nikolić, Dejan Ćulibrk, Andrija Bilek, Josip Gajger, Bojan Đurović

SADAŠNJE STANJE, OBNOVA I MOGUCI RAZVOJ 35 kV MREŽE

CURENT CONDITION, RECONSTRUCTION AND POSSIBLE DEVELOPEMENT OF 35 kV ELECTRICAL NETWORK

3-14

Robert Vlajčević, Stipe Ćurlin

REKONSTRUKCIJA TS 110/35(33)/6.3 kV ŽELJEZARA I IZGRADNJA NOVOG 33 kV POSTROJENJA ELEKTROLUČNE PEĆI U CMC SISAK

RECONSTRUCTION TS 110/35(33)/6.3 kV ŽELJEZARA AND BUILDING OF A NEW 33 kV MELTING FURNACE IN CMC SISAK

3-15

Robert Vlajčević, Igor Ivanković, Antun Andrić, Tin Bobetko, Damir Kurtić, Igor Zubović, Dražen Zubović

ETAPNOST REKONSTRUKCIJE RP 220 kV U TE SISAK

STAGES OF RECONSTRUCTION OF 220 kV SWITCHYARD IN TPP SISAK

3-16

Mato Mišković

ODREĐIVANJE STUPNJA ISKORIŠTENJA HIDROELEKTRANE

DETERMINING THE OVERALL EFFICIENCY OF HYDRO POWER PLANT

3-17

Zorko Cvetković

ULOGA ODRŽAVANJA PRIJENOSNIH DALEKOVODA U DUGOROČNOJ SIGURNOSTI OPSKRBE

ROLE OF THE MAINTENANCE OF OVERHAED LINES IN THE LONGTERM SECURITY OF THE SUPPLY

3-18

Kristina Glavaš, Zdravko Herenčić, Mario Perić, Željko Šetka, Robert Preložiček

OBNOVLJENO PLINSKO KOGENERACIJSKO POSTROJENJE ETAN

RENEWED GAS COGENERATION FACILITY ETAN

3-19

Diana Međimorec

Repozitorij datoteka

PROGRAM SIMPOZIJA – BROŠURA

Repozitorij datoteka:

Lista sudionika

Fotogalerija: