11. simpozij o sustavu vođenja EES-a

10. – 12. studenoga 2014.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

POZIV

Zadovoljstvo nam je najaviti Vam i pozvati Vas na 11. simpozij o sustavu vođenja EES-a koji će se održati u Opatiji, od 10. do 12. studenoga 2014. godine. Simpozij nastavlja tradiciju prethodnih i obrađuje aktualne teme vezane uz vođenje elektroenergetskog sustava te organizaciju tržišta električnom energijom. Ove godine naglasak je stavljen na primjenu naprednih tehnologija u funkciji vođenja EES-a kao i na težnju da se do kraja 2014. stvore preduvjeti za uspostavljanje integriranog unutarnjeg tržišta električnom energijom Europske unije. Cilj je ovog skupa omogućiti razmjenu znanja i stečenih iskustava između operatora sustava, proizvođača, tržišnih sudionika, operatora tržišta, konzultanata, znanstvenih i obrazovnih ustanova, ministarstava i regulatornih agencija.

Rad Simpozija bit će podijeljen u dvije krovne teme:

 • Primjena naprednih tehnologija u vođenju EES-a i
 • Integrirano unutarnje tržište električne energije Europske unije 2014. – želja ili realnost

Za svaku od tema predviđena su dva uvodna pozvana referata. Vaš doprinos ovom Simpoziju očekujemo u vidu prijavljenih referata i rasprava. Preferencijalne teme za svaku od navedenih tema date su u nastavku ovog poziva.

U okviru Simpozija održat će se i okrugli stol na temu Napredne mreže u funkciji vođenja EES-a. U uvodnom dijelu Okruglog stola prezentirat će se tri pozvana referata nakon kojih će slijediti rasprava sudionika Simpozija. Referati će se odnositi na vođenje prijenosnog i distribucijskog sustava, kao i na regulatorna pitanja u funkciji razvoja naprednih mreža.

Svi zainteresirani moći će za vrijeme održavanja Simpozija organizirati izložbe, promotivna izlaganja i stručne prezentacije.

 
 
Dr. sc. Miroslav Mesić
ORGANIZATOR
Predsjednica:

mr. sc. IVONA ŠTRITOF

Članovi:
ZDESLAV ČERINA, dipl. ing.
dr. sc. BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ
mr. sc. TINA JAKAŠA
doc. dr. sc. ZORAN KOVAČ
dr. sc. GORAN SLIPAC
IRENA TOMIŠA, dipl. oec.

POČASNI ODBOR 

Članovi:
prof. dr. sc. IVO JOSIPOVIĆ. Predsjednik Republike Hrvatske
IVAN VRDOLJAK, dipl. ing. el., ministar, Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske
mr. sc. SONJA TOMAŠIĆ ŠKEVIN, članica Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
mr. sc. PERICA JUKIĆ, predsjednik Uprave, HEP d.d., Zagreb
ZVONKO ERCEGOVAC, član Uprave HEP d.d., Zagreb
mr. sc. ŽELJKO ŠTROMAR, član Uprave HEP d.d., Zagreb
MIROSLAV MESIĆ, predsjednik Uprave, HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
mr. sc. DARKO BELIĆ, član Uprave, HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
ZDESLAV ČERINA, dipl. ing., član Uprave, HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
NIKOLA RUKAVINA, dipl. ing., direktor, HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb
ŽELJKO ŠIMEK, dipl. ing., direktor, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
DARINKO BAGO, dipl. ing., predsjednik Uprave, KONČAR Elektroindustrija d.d., Zagreb
DAMIR BEGOVIĆ, dipl. ing., predsjednik Uprave, ELKA d.o.o., Zagreb
DARKO LOPOTAR, generalni direktor, SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., Zagreb
STEFFEN DRAUSNIGG, Country Manager Balkans, ABB d.o.o., Zagreb
DAVORIN FERNEŽIR, dipl. ing., ARIES d.o.o., Zagreb
MIJO PRGOMET, direktor, ARMUS d.o.o., Zagreb
IVICA KOŽUL, dipl. oec., predsjednik Uprave, BRODOMERKUR d.d., Split
EMIL PRKIĆ, dipl. oec., član Uprave,  BRODOMETALURGIJA d.o.o., Split
DENIS ČOVIĆ, dipl. oec., član Uprave, BRODOMETALURGIJA d.o.o., Split
BOJAN SMILJAN, dipl. ing., direktor, BRUTON d.o.o., Zagreb
FRANJO ŠALOVARDA, dipl. ing., direktor, DEKOD telekom d.o.o., Zagreb
LJUBICA VUGREK, mag.oec., direktorica, ELCON d.o.o., Varaždin
DARKO KOS, dipl. ing., ELEKTROPARTNER d.o.o., Zagreb
JADRANKA FUMIĆ, dipl. oec., direktorica, ELOB ELEKTROOBJEKTI d.o.o., Zagreb
ZLATKO ŠTEFOK, dipl. ing., direktor, IEL d.o.o., Zagreb
ERICH KALTMANN, direktor, MOSDORFER d.o.o., Zagreb
IVO MARFAT, direktor,  MOSDORFER d.o.o., Zagreb
MILJENKO GAŠPARAC, direktor, OMIKO d.o.o., Zagreb
MLADEN PERKOV, dipl. ing., direktor, PRO INTEGRIS d.o.o., Zagreb
DEJAN DOKMANOVIĆ, dipl. oec., direktor, RITTAL d.o.o., Zagreb
MLADEN FOGEC, predsjednik Uprave, SIEMENS d.d., Zagreb
FRANK MICHAEL SENNE, član Uprave, SIEMENS d.d., Zagreb
IVO NOVAKOVIĆ, dipl. ing., direktor, TECTRA d.o.o., Zagreb

POKROVITELJSTVO SIMPOZIJA

Predsjednik Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Josipović

Ministarstvo gospodarstva

 

DOMAĆIN SIMPOZIJA

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

TEMA 1.: Primjena naprednih tehnologija u vođenju EES-a

 1. Određivanje općih i pogonskih uvjeta na sučelju prijenosnog sustava, distribucijske mreže i proizvodnje
 2. Iskustva u radu europskih inicijativa za sigurnost pogona
 3. Iskustva u primjeni naprednih tehnologija u vođenju EES-a
 4. Napredne elektroenergetske mreže i upravljački centri
 5. Sustavi nadzora, zaštite i obrane EES-a, i aplikacije u realnom vremenu
 6. Prilagodbe sekundarne opreme elektroenergetskih postrojenja suvremenim sustavima vođenja
 7. Utjecaj standardizacijskih aktivnosti na razvoj ICT arhitekture naprednog EES-a
 8. ICT zahtjevi za integraciju složenih podsustava distribuirane proizvodnje (virtualne elektrane i mikromreže)

TEMA 2.: Integrirano unutarnje tržište električne energije Europske unije 2014. – želja ili realnost

 1. Okvirne smjernice ACER-a, ENTSO-E pravila za mreže, desetogodišnji plan razvoja mreže (10YNDP), povezivanje tržišta
 2. Sigurnost opskrbe i dostatnost proizvodnih kapaciteta – potreba za tržištem kapaciteta
 3. Usluge uravnoteženja i pomoćne usluge – pružanje, nabava i obračun
 4. Utjecaj obnovljivih izvora energije na tržište električne energije
 5. ICT, SCADA i mjerna tehnika kao potpora funkcioniranju tržišta električne energije

 

Program simpozija

Repozitorij datoteka:

LISTA_SUDIONIKA

Fotogalerija: