8. simpozij o sustavu vođenja EES-a

Cavtat, 9. – 12. 11. 2008.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Grad Cavtat tradicionalno i ove godine bit će domaćin 8. po redu Simpozija o sustavu vođenja EES-a, koji će se održati od 9. do 12. studenoga 2008. godine, u organizaciji studijskih odbora B5, C1, C2, C5 i D2 HRO CIGRÉ. Stoga Organizacijski odbor Simpozija poziva fakultete te institute, proizvođače opreme i izvoditelje radova i usluga, projektna poduzeća, subjekte otvorenog tržišta električne energije i na kraju naravno elektroprivredne organizacije, regulatorne agencije i predstavnike ministarstva, na aktivno sudjelovanje u radu Simpozija. Rad Simpozija organiziran je u tri dijela. U jutarnjim terminima održavat će se pozvana i redovna predavanja prema preferencijalnim temama, za goste-predavače i tvrtke sponzore rezervirani su popodnevni termini, a druženje i razmjena informacija moći će se obaviti na izložbenim prostorima u predvorjima hotela, tijekom cijelog dana. Radni dio Simpozija čine predavanja i izlaganja, predavača i autora, ukupno 9 pozvanih referata i 40 redovnih referata, razvrstanih u tri preferencijalne teme, koje će oslikati sadašnjost i pokušati predstaviti smjernice razvoja i predvidivu koncepciju IT tehnologija u sustavima vođenja EES-a, pravno ekonomskog okvira i okružja u radu elektroprivrednih i drugih subjekata na otvorenom tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj i regiji, kao i na snažnom i bliskom prodoru u svakodnevnicu obnovljivih izvora električne energije, u prvom redu proizvodnji električne energije iz vjetroelektrana. Inspirativan impuls Simpoziju u prvom redu daje prva preferencijalna tema, modernizacija centara vođenja, nacionalnih operatora prijenosnog sustava, odnosno operatora distributivnog sustava, IT perspektiva s modernim telekomunikacijama uz mogućnost primjene IEC 61850 za povezivanje procesne sabirnice i upravljačkih centara, uz jednostruki zahvat podataka kako u tehničkom tako i tržišnom dijelu, prikazano je u više referata. Uredbe europske komisije, poglavito uredba 1228, ostaviti će traga na način djelovanja tržišta električnom energijom te međudjelovanje sudionika tog tržišta, kako u državi tako i na razini regije. Posljedica toga je uspostavljanje konkretnijih i jasnijih odnosa među sudionicima tržišta, što obrađuje druga preferencijalna tema. Poticanje obnovljivih izvora regulirano je i uredbom Vlade RH te predstoji značajna izgradnja obnovljivih izvora, u prvom redu vjetroelektrana, a također i prilagođenje cjelokupnog sustava vođenja zbog specifičnih karakteristika vjetroelektrana. Započeti proces implementacije obnovljivih izvora, razmatra se u trećoj preferencijalnoj temi Simpozija.

Zasigurno će Simpozij ponuditi poticajnu i ugodnu atmosferu za pro aktivni pristup u nastupima, diskusijama, izlaganjima, kako bi se razmijenile ideje, iskustva i znanje u vođenju EES-a. Svi pojedinci i stručnjaci, pozivaju se na sudjelovanje u radu simpozija o sustavu vođenja EES-a.

Predsjednik Organizacijskog odbora:

mr. sc. Igor Ivanković

ORGANIZATOR

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE – CIGRÉ

Studijski odbori:

B5 ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

C1 RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

C2 POGON I VOĐENJE EES-a

C5 TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

D2 INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:

mr. sc. IGOR IVANKOVIĆ

Članovi:

ZDESLAV ČERINA, dipl. ing.

doc. dr. sc. MLADEN ZELJKO

mr. sc. GORAN SLIPAC

mr. sc. VLADIMIR GRUJIĆ

TEDI BABIĆ, dipl. ing.

dr. sc. MIĆO KLEPO

mr. sc. SONJA TOMAŠIĆ-ŠKEVIN

mr. sc. NEVEN BARANOVIĆ

ANA ŠAŠKOR, dipl. ing.

dr. sc. BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ

IRENA TOMIŠA, dipl. oec.

 

POKROVITELJSTVO SIMPOZIJA

 

POČASNI ODBOR

Predsjednik:

mr. sc. IVAN MRAVAK, predsjednik Uprave, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Članovi:

dr. sc. DUBRAVKO SABOLIĆ, direktor, HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. DARINKOBAGO, dipl. ing., predsjednik Uprave, KONČAR Elektroindustrijad.d., Zagreb mr. sc. LUKA MILIČIĆ, predsjednik Uprave, DALEKOVOD d.d., Zagreb IVAN BOBOVČAN, dipl. ing., direktor grupe Energetika, SIEMENS d.d., Zagreb DARKO EISENHUTH, dipl. ing., generalni direktor, ABB d.o.o., Zagreb MIRKO TUNJIĆ, direktor, ACCIONA ENERGIA, Split dr. PETER DWORAK,ATEL, Olten, Švicarska STANKO JANKOVIĆ, oec., direktor, BELMET 97 d.o.o., Zagreb IVICA KOŽUL, dipl. oec., predsjednik Uprave, BRODOMERKUR d.d., Split FRANJO ŠALOVARDA, dipl. ing., direktor, DEKOD telekom d.o.o., Zagreb KREŠIMIR PAIĆ, dipl. ing., direktor, ECCOS inženjering d.o.o., Zagreb mr. sc. DARKO BELIĆ, direktor Društva, ELKA kabeli d.o.o., Zagreb ŽELIMIR KRULJAC, dipl. ing., direktor, ELNA KABEL d.o.o., Zagreb ANTO RADOVIĆ, direktor, ELRA d.o.o., Vela Luka IVICA MEŠTROVIĆ, dipl. ing., generalni direktor, EXOR d.o.o., Zagreb ZLATKO ŠTEFOK, dipl. ing., direktor, IEL d.o.o., Zagreb NENAD LIHTAR, dipl. ing., direktor, KIGEN d.o.o., Zagreb mr. sc. MARKO ĆOSIĆ,izvršni direktor, KORLEA d.o.o., Zagreb LANA JANKOVIĆ, dipl. oec., direktor, MICRO-LINK d.o.o., Zagreb mr. sc. VLADIMIR KAVUR, direktor, MULTISOFT d.o.o., Zagreb MLADEN PERKOV, dipl. ing., direktor, PRO INTEGRIS d.o.o., Zagreb SLOBODAN RAJIĆ, dipl. ing., direktor, RS KABEL d.o.o., Zagreb, ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj za Power PLUS Communication AG, Mannheim, Njemačka BORIS ŠUGAR, direktor, RITTAL d.o.o., Zagreb IVO NOVAKOVIĆ, dipl. ing., direktor, TECTRA d.o.o., Zagreb GORAN KANIĆ, dipl. ing.,predsjednik Uprave, TEHNOMOBIL d.o.o., Zagreb MIROSLAV BUNIĆ, dipl. ing., generalni direktor, ZAGORJE TEHNOBETON d.d., Varaždin

TEMA 1.: Moderna rješenja centara vođenja EES-a
Referentna arhitektura sustava i pripadajuća tehnička rješenja
Računalna infrastruktura i programski sustavi
Poslovni procesi iz domene vođenja elektroenergetskog sustava:
   1. Analiza i planiranje
   2. Funkcioniranje tržišta
   3. Potpora tržišnim funkcijama
Pripadajući telekomunikacijski i mrežni sustavi
Sistemski nadzor, upravljanje i zaštita
Migracija sa stare na nove platforme
Analiza i elaboracija zahtjeva i tehničkih rješenja za arhitekturu sustava i njenih slojeva Aplikacije Podaci
   1. Zajednički podatkovni model
   2. Pohrana podataka
   3. Analiza podataka
Mrežna sigurnost
Procesna mreža
Back-up
Informatička infrastruktura (programska i strojna platforma)
Korisnička sučelja
Analiza poremećaja

TEMA 2.: Naknade za korištenje prijenosne i distribucijske mreže i pomoćne usluge sustava
Aspekti naknada za:
    1.Korištenje prijenosne i distribucijske mreže
    1.Energiju uravnoteženja
    2.Pomoćne usluge sustava
Ciljevi, temeljni pristup i ključni regulatorni mehanizmi
Struktura ekonomskih i energetskih pokazatelja i utjecajnih veličina
Opće i makroekonomske veličine i utjecajni parametri s obuhvatom i uključivanjem planova razvoja i izgradnja mreže
Struktura, razina i način utvrđivanja dinamike promjena i podešavanja visine tarifnih stavki
Pravo pristupa mrežama i uslugama po reguliranim uvjetima
Ocjena primjerenosti važećih uvjeta i naknada u pogledu razvidnog, nepristranog i efikasnog odvijanja tržišta električnom energijom
Moguće implikacije određenih pristupa i rješenja na realizaciju strateških razvojnih ciljeva i programa operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, ili pak na razvoj nacionalnog i regionalnog tržišta električne energije
Način osiguranja i metodologija za utvrđivanje naknada za usluge uravnoteženja u elektroenergetskom sustavu i naknada za pomoćne usluge sustava, kad ih osigurava operator prijenosnog sustava

TEMA 3 – Mjesto i uloga distribuirane proizvodnje u EES-u s naglaskom na vjetroelektrane
Distribuirana proizvodnja električne energije i njen utjecaj na tehničko i zakonodavno uređenje i organizaciju tržišta električne energije
Sustav zajamčenih cijena za poticanje proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije
Projekti proizvodnje električne energije u vjetroelektranama
Vođenje i održavanje pogonske stabilnosti i sigurnosti elektroenergetskog sustava u uvjetima značajnog udjela distribuirane proizvodnje električne energije
Pridjeljivanje odgovornosti za razvidno i stabilno financiranje i efikasno poslovanje elektroenergetskog sustava
Tehničke i energetske karakteristike te ekonomika vjetroelektrana
   Kombinirani rad postrojenja koja kao primarne izvore koriste obnovljive izvore energije
   Problem udaljenih lokacija vjetroelektrana
   Karakteristike prijenosne i distribucijske mreže na potencijalnim lokacijama za priključke
   Ostvarivanje uvjeta sigurnog i stabilnog pogona sustava s distribuiranim proizvodnim postrojenjima
Problem priključka vjetroelektrana i osiguravanje uvjeta za njihov siguran i stabilan pogon Utvrđivanje i pridjeljivanje troškova priključka vjetroelektrana
Osiguravanje energije uravnoteženja i pomoćnih usluga sustava za vjetroelektrane
Utjecaj tržišta električne energije i konkurencije na poziciju i ulogu distribuirane proizvodnje

Repozitorij datoteka:

PROGRAM SIMPOZIJA – BROŠURA

Fotogalerija: