14. simpozij o sustavu vođenja EES-a

9. – 13. studenoga 2020.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovane kolegice i kolege,

zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na početku 14. (on–line) simpozija o vođenju EES–a. Ovo je prvi put u povijesti HRO CIGRE da se simpozij održava virtualno. Ove, 2020. godine, i međunarodni CIGRE održao se virtualno, a isto su učinile i mnoge svjetske konferencije. Iskustva su nova, razmišljanja i dojmovi različiti. HRO CIGRE će tako, po uzoru na međunarodnu CIGRE te na temelju iskustava nekih drugih sličnih, ali također virtualnih konferencija, održati 14. simpozij o vođenju EES–a.

Glavna tema ovog simpozija je suradnja operatora prijenosnog i distribucijskog sustava u okvirima promjena u dijelu planiranja, vođenja i pogona EES–a. U tom smislu je i rad na ovom simpoziju podijeljen u nekoliko cjelina: okrugli stol, pozvana predavanja, dvije preferencijalne teme u sklopu kojih se predstavljaju radovi o promjenama u distribucijskom sustavu koje utječu na vođenje EES–a te unaprjeđenju tehnologija vođenja EES–a, te predavanja sponzora o najnovijim tehničkim i tehnološkim dostignućima u elektroenergetici. 

Nakon otvorenja simpozija, održat će se uvodno predavanje dr. sc. Tahira Kapetanovića, voditelja NDC–a austrijskog operatora APG–a, naslovljeno CEP, CO2, Security – how they fit together u kojem će dr. sc. Kapetanović predstaviti CEP, OIE u EU–u te sigurnost EES–a i zajedničko tržište električne energije. 

Svi prispjeli radovi podijeljeni su u dvije preferencijalne teme; prvu, Pripremimo se za evoluciju u distribucijskom sustavu i utjecaj na pogon EES–a, u okviru koje su prihvaćena 33 rada, te drugu, Unaprijedimo tehnologiju vođenja prijenosnog i distribucijskog sustava, u okviru koje je prihvaćeno 48 radova. U okviru simpozija predstavit će se i dva pozvana rada, prvi, Utjecaj krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom i korisnika postrojenja za samoopskrbu na prihode operatora prijenosnog i distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj iz naknade za korištenje mreže, koji će predstaviti dr. sc. Minea Skok iz EIHP–a te drugi, Pomoćne usluge korisnika distribucijskog sustava – novo poglavlje u vođenju sustava, koji će predstaviti mr. sc. Marina Čavlović iz HEP–ODS–a.

Na ovom simpoziju održat će se i okrugli stol Suradnja operatora prijenosnog i operatora distribucijskog sustava kao temelj vođenja suvremenog elektroenergetskog sustava čiji su sudionici prof. dr. sc. Slavko Krajcar s FER–a, koji je ujedno i moderator OS–a, mr. sc. Željko Vrban, član UV–a HERA–e, mr. sc. Danko Blažević iz HOPS–a i Ivan Periša iz HEP–ODS–a.

Kao što je vidljivo, lajtmotiv simpozija su promjene na različitim razinama i u različitim dimenzijama problema vođenja EES–a, tehničkim, tehnološkim, normativnim, organizacijskim i, napose, tržišnim. O svim ovim promjenama, kao i nekim odgovorima, bit će riječi na ovom simpoziju. Rasprava o ovim temama neće završiti posljednjeg dana simpozija, nego se treba nastaviti u stručnim krugovima. HRO CIGRE je u tom smislu jedna kvalitetna platforma koja okuplja velik broj stručnjaka iz različitih područja i iz različitih organizacija, a koja je pozvana raspravljati o aktualnim stručnim pitanjima.

Nadam se da će sudjelovanje na simpoziju biti dodatni poticaj vašem daljnjem radu i napredovanju u struci kao važnom doprinosu hrvatskom inženjerskom znanju, tradiciji i kulturi.

dr. sc. Goran Slipac,

predsjednik HRO CIGRE

Predsjednik:
LAHORKO WAGMANN

Članovi:
GORAN MAJSTROVIĆ
DANKO BLAŽEVIĆ
RENARA RUBEŠA
STJEPAN SUČIĆ
SRĐAN ŽUTOBRADIĆ
MARKO KELAVA
MINEA SKOK
BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ

Voditelj: dr. sc. Lahorko Wagmann

TEMA 1.: PRIPREMIMO SE ZA EVOLUCIJU U DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU I UTJECAJ NA POGON EES-a

 
 

1.1.

Napredni mjerni uređaji i sustavi za njihovo umrežavanje 

 

1.2.

Aktivni kupci, spremnici energije i energetske zajednice građana, neto obračun, utjecaj na naknadu za korištenje mreže, potreba za novim pristupom tarifiranju

 

1.3.

Fleksibilnost, odziv potrošnje i pomoćne usluge u prijenosnom i distribucijskom sustavu

 

1.4. 

Utjecaj distribuirane proizvodnje na distribucijsku i prijenosnu mrežu

 

1.5.

Tržište električne energije u Republici Hrvatskoj

 

1.6. 

Sigurnost opskrbe, pogon EES-a, prekogranično trgovanje, povezivanje tržišta, uravnoteženje EES-a i obračun odstupanja u svjetlu EU Mrežnih pravila

 

1.7.

Nesigurnosti planiranja razvoja prijenosnog i distribucijskog sustava

Voditelj: dr. sc. Stjepan Sučić

TEMA 2.: UNAPRIJEDIMO TEHNOLOGIJU VOĐENJA PRIJENOSNOG I    DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

 
 

2.1.

Operativni zahtjevi i odnosi na sučeljima operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i korisnika mreže u svjetlu povećane integracije distribuirane proizvodnje

 

2.2.

Zahtjevi na suvremene sustave vođenja EES-a (trening simulatori, alati za podršku pri odlučivanju, sustavi za širu osmotrivost)

 

2.3.

Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) kao potpora energetskoj tranziciji

 

2.4. 

Upravljanje kibernetičkim rizicima u okruženju kritične infrastrukture EES

 

2.5.

Telekomunikacijske mreže i usluge za kontinuitet poslovanja i oporavak od poremećaja

 

2.6. 

Integracija sustava relejne zašite u funkcije sistemskog nadzora EES u stvarnom i pseudo-stvarnom vremenu

 

2.7.

Napredna rješenja u sekundarnim sustavima elektroenergetskih postrojenja

POPIS REFERATA PO GRUPAMA

Repozitorij datoteka:

T1 POPIS REFERATA
T2 POPIS REFERATA

Repozitorij datoteka:

V-14 – BROSURA WEB