Osnovni podatci

CIGRE je skraćenica od Conseil International des Grands Réseaux Électriques, odnosno Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave. CIGRE je stručna udruga sa sjedištem u Parizu i članstvom na svih pet kontinenata.

Danas CIGRE ima 58 članica – nacionalnih ogranaka.

Djelovanje CIGRE obuhvaća problematiku elektroenergetskih sustava i komponenti, dakle razvoj, izgradnju, pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i njihovih sastavnica. CIGRE broji više od 12.000 članova: znanstvenika, akademika, inženjera, tehničara, dobavljača i ostalih, u više od 90 zemalja.

Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave, HRO CIGRE član je CIGRE od 1951. kao slijednik JUKO CIGRE, a status samostalnog člana dobio je 1992. HRO CIGRE u cijelosti slijedi organizaciju i područje djelovanja CIGRE što je, uostalom, uvjet i za sve nacionalne ogranke. HRO CIGRE danas ima 755 individualnih i 85 kolektivnih članova.

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE – CIGRE

Skraćeno: HRO CIGRE

tel.: +385 1 487 25 07
tel./fax: +385 1 487 25 01
web: http://www.hro-cigre.hr
e-mail: central@hro-cigre.hr
transakcijski račun: IBAN HR7423600001101221026
devizni račun:
ZAGREBAČKA BANKA, 10000 ZAGREB
IBAN: HR7423600001101221026 SWIFT BIC: ZABAHR2X
MB: 3863816
OIB: 48080276997
RNO broj: 0064831