PLAN OKRUGLIH STOLOVA 2021.

Točni datumi okruglih stolova biti će objavljeni naknadno u dogovoru s predavačima.

Naslov: Izazovi zelene energetske tranzicije

Predavači: Ivan Andročec, Damjan Međimorec, Anđelko Tunjić

Sažetak:

Europska unija je 2019. godine stupanjem na snagu završnih propisa iz paketa energetskih propisa „Čista energija za sve Europljane“ (eng. CEP) i sadržajno i terminološki ostvarila poveznicu sa tri paketa propisa za otvaranje i integraciju (elektro)energetskih tržišta iz prethodnih desetljeća na još opsežniji i ambiciozniji „Europski zeleni plan“ u kojem je energetika (a onda i elektroenergetika) tek jedna od sastavnica u strateškim dokumentima koji trebaju omogućiti donošenje niza propisa sa ciljem postizanja klimatski neutralnog gospodarstva do 2050.g. odnosno realizacije „zelene (energetske) tranzicije“.

Iako se zadržava „trokut“ tradicionalnih glavnih ciljeva europske energetske politike,  omogućavanja konkurentnosti gospodarstva uz zadržavanje pa i unapređenje sigurnosti opskrbe, značajnije se naglašava održivost u kojoj su glavne sastavnice povećanje udjela obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO2, odnosno dekarbonizacija i minimiziranje utjecaja na klimatske promjene

Električna energija odnosno elektrifikacija što većeg dijela energetske potrošnje prepoznata je kao kičma „zelene (energetske) tranzicije“, a prevladavajuće je shvaćanje da je za „zelenu tranziciju“ ključno desetljeće u koje smo upravo zakoračili pa je vrlo aktualna identifikacija ključnih strateških izazova te iznalaženje načina za nošenja s njima.

U tome svoje mjesto i ulogu treba naći i hrvatski (elektro)energetski sektor, naravno ne kao „otok“ nego u interakciji sa svim relevantnim segmentima gospodarstva i društva općenitu, naravno uključujući i tijela državne uprave (odnosno regionalne i lokalne uprave i samouprave) i EU institucije ali i ostale partnere iz drugih država članica EU.

Kao poticaj za rasprave o gore navedenom na ovom okruglom stolu krenuli bi sa nekima iz sljedećeg niza podtema:

  • Kako do stručnih kadrova potrebnih u hrvatskom elektroenergetskom sektoru,
  • Integracija energetskih sektora,
  • Strategije i ostalo što proizlazi iz „Europskog zelenog plana“
  • Regulativa/implementacija CEP,
  • Poticaji za elektrane/tehnologije kroz premije ili EU fondove,
  • Modernizacija/budućnost lokacija termoelektrana;
  • Prostorni element za „nove“ (OIE) tehnologije (koji je prostor potreban za realizaciju ciljeva);
  • kako da se struka, javnost i politika „sporazumiju i razumiju“ oko strateških (energetskih) izazova.

 

Datum: 5. listopada 2021.

Mjesto: zgrada HEP-a, dvorana VII. kat

 

Naslov: Prilagodba hrvatskog elektroenergetskog zakonodavnog okvira odredbama “Čisti energetski paket” (engl. Clean Energy for all Europeans Package, tzv. CEP)

Predavač: Ivica Toljan

Sažetak:

Na temelju prijedloga Europske Komisije iz studenog 2016. “Čisti energetski paket”  paket direktiva je usvojen krajem 2018. na razini EU. Čisti energetski paket podrazumijeva prilagodbu nacionalnog zakonodavstva u naredne dvije godine, što za RH znači izmjenu krovnih energetskih zakona kao i pod zakonske regulative.
Čisti energetski paket uvodi nove tržišne sudionike kao posljedica primjene novog paketa te približavanja krajnjih korisnika jedinstvenom EU tržištu električne energije poput agregatora, energetskih zajednica građana te operatora skladišta električne energije.
Novi tržišni sudionici će sudjelovati kako na veleprodajnom tako i na tržištu pomoćnih usluga te je potrebno što prije pristupiti izradi podloga za uvođenje novih tržišnih sudionika na tržište električne energije tj. u energetsko zakonodavstvo RH da bi se izbjegao regulatorni rizik nedefiniranja uloga na tržištu električne energije i da bi se omogućio razvoj novih poslovnih modela usluge na tržištu električne energije u RH.

Datum: