Mr. sc. Ivona Štritof imenovana članicom ACER-ovog Odbora za žalbe

Ivona Štritof, bivša predsjednica SO C5 „Tržište električne energije i regulacija“ HRO CIGRE, imenovana je članicom Odbora za žalbe (eng. Board of Appeal) Europske Agencije za suradnju energetskih regulatora (eng. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). Odbor za žalbe dio je ACER-a, ali je neovisan od njegove administrativne i regulatorne strukture.

Ivona Štritof ima više od 20 godina iskustva u području energetike, europskih politika i vođenja projekata. Fokus njenog interesa su energetska politika EU i njena implementacija, tržište energije, regulacija energetskih djelatnosti, restrukturiranje energetskog sektora i energetskih tvrtki, inovacije i projekti financirani iz EU sredstava. Autorica je više od 30 znanstvenih i stručnih članaka. Govornik je na stručnim i znanstvenim konferencijama te sudjeluje kao pozvani predavač na znanstvenim studijama i stručnim predavanjima.

Ivona Štritof bivša je članica prvog saziva Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti (2001.-2005.) i bivša je direktorica Sektora za EU i regulatorne poslove u HEP-u d.d. (2013.-2017.). Bila je članica nadzornih odbora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP-Toplinarstvo d.o.o. i HEP-Telekomunikacije d.o.o.

Ivona Štritof magistrirala je na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te je na London School of Economics and Political Science stekla titulu magistre znanosti europskih studija.

 

Više na poveznici:

https://lnkd.in/dMKDWzAf