In memoriam: JOSIP MOSER

In memoriam: Josip Moser

 

U 79. godini života, u nedjelju 6. rujna preminuo je Josip Moser, diplomirani inženjer elektrotehnike, jedan od utemeljitelja HRO CIGRE, bivši dopredsjednik i glavni tajnik HRO CIGRE, autor brojnih stručnih i znanstvenih radova, predsjednik Elektrotehničkog društva Zagreb i aktivni član brojnih stručnih udruga iz područja elektroenergetike.

Josip Moser rođen je 1942. u Dubrovniku. Završio je tadašnji Elektrotehnički fakultet u Zagrebu i tijekom svoje radne karijere bavio se znanstvenim i stručnim radom u Institutu „Rade Končar“, zatim u Institutu za elektroprivredu da bi se sredinom osamdesetih godina zaposlio u Hrvatskoj elektroprivredi, odnosno tadašnjem ZEOH-u. Od 1991. radi kao savjetnik u Uredu Uprave HEP d.d. zadužen za međunarodne kontakte. Bio je stipendist francuske Vlade i u Francuskoj se specijalizirao za korištenje računala pri planiranju elektroenergetskih mreža, a također se 1990. u Francuskoj specijalizirao za rad pod naponom. Studirao je povijest tehnike i tehnologije u Grazu, Austrija. Bio je i honorarni asistent Prof. Hrvoju Požaru na tadašnjem Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Proveo je niz aktivnosti na uvrštenju HEP-a u međunarodne elektroprivredne organizacije (kao što je primjerice UNIPEDE i sl.). Govorio je nekoliko stranih jezika.

Objavio je 260 stručnih i znanstvenih radova, 25 referata na savjetovanjima, te je bio glavni urednik stručnog časopisa Elektroenergetika. Također, autor je deset knjiga iz područja povijesti elektrotehnike, nazivlja i rječnika.

Josip Moser je jedan od utemeljitelja Hrvatskog ogranka CIGRE. Krajem 1991. godine postalo je sasvim jasno da JUKO CIGRE više nema smisla pa je zajedno s tadašnjim glavnim tajnikom JUKO CIGRE-a dr. sc. Zorkom Cvetkovićem (koji je gotovo cijeli radni vijek proveo u Elektroprijenosu Zagreb odnosno današnjem PrP Zagreb HOPS-a) pokrenuo inicijativu za osnivanjem Hrvatskog komiteta CIGRE. Josip Moser tako je 8. studenog 1991. imenovan predsjednikom Inicijativnog odbora. Na sada već povijesnoj sjednici održanoj 18. veljače 1992. godine, Josip Moser je kao predsjednik Inicijativnog odbora Osnivačke skupštine HRO CIGRE bio ujedno i predsjednik Osnivačke skupštine na kojoj je utemeljen današnji Hrvatski ogranak CIGRE.

Imao je vrlo dobre kontakte s međunarodnim CIGRE u Parizu pa je već na sjednici Administrativnog vijeća međunarodne CIGRE u kolovozu 1992. u svjetsku obitelj CIGRE primljen i Hrvatski ogranak CIGRE. To je ujedno bila i prva velika strukovna međunarodna organizacija u koju je primljen nacionalni ogranak mlade Republike Hrvatske. Svojim izvanrednim poznavanjem Međunarodne CIGRE te osebujnim stilom dao je izvanredan doprinos na približavanju HRO CIGRE i međunarodne CIGRE u Parizu te posebice na promociji Hrvatske u strukovnim međunarodnim udrugama, a veliki doprinos dao je i na promociji HRO CIGRE u hrvatskim znanstvenim i stručnim krugovima. Bio je dopredsjednik i Glavni tajnik HRO CIGRE, također član međunarodne CIGRE u Parizu te svojevremeno predstavnik HRO CIGRE u Administrativnom vijeću međunarodne CIGRE u Parizu.

Nakon utemeljenja HRO CIGRE bio je predsjednik Organizacijskog odbora za četiri Savjetovanja HRO CIGRE, član Organizacijskog odbora nekoliko Simpozija, organizacijski tajnik nekoliko međunarodnih simpozija CIGRE u Zagrebu, organizator i voditelj nekoliko Okruglih stolova itd.

Bio je predsjednik Elektrotehničkog društva Zagreb u više mandata, jedan od utemeljitelja serije konferencija Povijest i filozofija tehnike.

Znanje Josipa Mosera zabilježeno u brojnim radovima obogatilo je našu tehničku literaturu i utjecalo na razvoj elektroenergetike u Hrvatskoj. Njegova stručnost bila je cijenjena u Hrvatskoj elektroprivredi kao i u znanstvenim i stručnim krugovima. Svima će ostati u trajnom sjećanju.