ČLANOVI HRO CIGRÉ AKTIVNI NA 48. SAVJETOVANJU CIGRÉ

U sklopu priprema za 48. Savjetovanje CIGRÉ, Pariz 2020, članovi HRO CIGRÉ prijavili su prema propozicijama devet sažetaka. U datoteci su navedeni naslovi i imena prvih autora.

Datum objave: 1. 7. 2019.

Cigre session papers submission