8. SIMPOZIJ POVIJEST I FILOZOFIJA TEHNIKE

FER, ZAGREB, 4. – 5. lipnja 2019.

Repozitorij datoteka:

Poziv 8. simpozij PIFT

Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave — HRO CIGRÉ Petra Berislavića 6, 10000 Zagreb 

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska sekcija IEEE

Interesna skupina doživotnih članova Hrvatske sekcije IEEE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Prof. dr. sc. Zvonko Benčić, FER, EDZ, HRO CIGRÉ

Dr. sc. Božidar Filipović-Grčić, HRO CIGRÉ

Dr. sc. Branko Hanžek, HAZU

Mr. sc. Ernst Mihalek, EDZ

Prof. dr. sc. Viktor Šunde, FER, HRO CIGRÉ

Mr. sc. Želimir Volf, EDZ

Doc. dr. sc. Ivan Bahun, Končar – Električna vozila

Prof. dr. sc. Zvonko Benčić, FER, EDZ, HRO CIGRÉ

Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec (pred.), FER

Dr. sc. Marijana Borić, HAZU

Akad. prof. dr. sc. Leo Budin, FER, HAZU

Prof. dr. sc. Franjo Jović, ETFOS

Dr. sc. Iva Kurelac, HAZU

Josip Moser, dipl. ing., EDZ

Prof. dr. sc. Alfredo Višković; FER, Energy Platform Living Lab

Doc. dr. sc. Mladen Zeljko, Energetski institut Hrvoje Požar

TEMA: 100 godina visokoškolske nastave tehnike u Hrvatskoj

Glede forme članka pogledajte dosadašnje zbornike na internetskim stranicama HRO CIGRÉ. Članak mora imati naslov, sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku, te uvod, središnji dio, zaključak i popis literature. Poželjne su slike. Nije ograničen niti minimalni niti maksimalni broj stranica. Prijelom će izvršiti uredništvo zbornika. Osnovni jezik simpozija je hrvatski, a dopušteni su i ostali europski jezici.

Rok dostave članka je 16. travnja 2019. Molimo Vas da pošaljete članak u predviđenom roku, jer uredništvo želi objaviti uređene članke na internetskim stranicama HRO CIGRÉ prije početka simpozija. Autor može u roku od mjesec dana poslije simpozija javiti evenzualne korekcije.

Članke treba poslati ili na e–adresu: bfilipovic-grcic@hro-cigre.hr ili na: zvonko.bencic@fer.hr.


Repozitorij datoteka:

UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE CLANAKA

Kotizacija iznosi 750,00 kn, PDV uključen. Za članove HRO CIGRÉ i Hrvatske sekcije IEEE kotizacija iznosi 600,00 kn, PDV uključen. Studenti i umirovljenici ne plaćaju kotizaciju.

Kotizaciju treba uplatiti na transakcijski račun: IBAN HR7423600001101221026 devizni račun: Zagrebačka banka, 10000 Zagreb IBAN HR7423600001101221026 SWIFT BIC: ZABAHR2X, Opis plaćanja: 8. PIFT

Dostava prijava, naslova i sažetaka: 15. 02. 2019.

Obavijest o prihvaćanju prijave: 01. 03. 2019.

Dostava cijelog rada:  16. 04. 2019.

Obavijest o prihvaćanju cijelog rada: 15. 05. 2019.

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb (Siva vijećnica)

 

 

Tajništvo HRO CIGRÉ

Berislavićeva 6

HR 10000 ZAGREB

CROATIA

Tel.: +385 (0)1 487 25 07

Tel./faks:+385 (0)1 487 25 01

E–pošta: info@hro-cigre.hr

1. Dr. sc. Marijan Andrašec
Juraj Božičević – predsjednik JUREMA-e od 1974. do 1980. godine

2. Prof. dr. sc. Franjo Jović
Od entropije do informacije

3. Višnja Wolf Kmetić
Prof. dr. sc. Radenko Wolf

4. Prof. dr. sc. Ivan Flegar
Uloga matematičkih modela u projektiranju električkih uređaja

5. Jadranko Stilinović, dipl. ing.
Zakonska regulativa za projektiranje kapitalnih objekata 1990. – 2018.

6. Prof. dr. sc. Zvonko Benčić
Bertalanffyeva teorija sustava

7. Mr. sc. Marijan Ožanić
Povijest industrije – što je to, zašto nam treba i kako ju proučavati

8. Zoran B. Šonc, dipl. ing.
Optimalne trisekcije i polisekcije gonusa šestarom i ravnalom

9. Dr. sc. Marijana Borić
Boškovićev pristup matematičkim metodama i njihova primjena u tehnici

10. Vanja Flegar, prof.
Stopedeseta obljetnica Mendljejevog periodnog sustava elemenata

11. Prof. dr. sc. Isak Karabegović, prof. dr. sc. Husein Pašagić
Razvoj i implementacija višeg i visokog obrazovanja u gradu Bihaću − Bosna i Hercegovina

12. Prof. dr. sc. Darko Fischer
Razvoj primjene računala u istočnoj Hrvatskoj

13. Prof. dr. sc. Neven Mijat
Prof. dr. sc. Vladimir Naglić

14. Mr. sc. Želimir Volf
Stručna ekskurzija apsolvenata Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu 1964. godine

15. Prof. dr. sc. Željko Štih
Nastava teoretske elektrotehnike od osnivanja Više tehničke škole u Zagrebu do danas

16. Prof. dr. sc. Roman Malarić, doc. dr. sc. Marko Jurčević, prof. dr. sc. Luka Ferković
Laboratorijski instrumentarij akad. Josipa Lončara

17. Prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Iskustva s matematičkom tipografijom

18. Dr. sc. Zdenko Jecić
Hrvatska tehnička enciklopedija – Portal hrvatske tehničke baštine

19. Dr. sc Branko Hanžek
Prva hrvatska spomen-soba mjernih sprava

20. Tatjana Kren, prof.
Raščlamba važnosti časopisa Čovjek i svemir za hrvatsku astronomiju

21. Mr. sc. Krešimir Cerovac
Inženjerstvo i filozofija inženjerstva

22. Prof. dr. sc. Darko Veljan
Profesor geometrije Dominik Palman

23. Prof. dr. sc. Darko Veljan
Više o Zagrebu i matematici

24. Prof. dr. sc. Višnja Henč-Bartolić
Nastava fizike na Višoj tehničkoj školi / Tehničkom fakultet / Elektrotehničkom fakultetu / Fakultetu elektrotehnike i računarstva od 1919. do danas

25. Prof. dr. sc. Alfredo Višković
Povijest i politika energetske tranzicije

26. Mr. sc. Miroslav Matasović
Interakcija filozofije i tehnike

27. Dr. sc. Goran Slipac
Časopis Energija

28. Miroslav Krepela, dipl. ing.
Utjecaj spoznaja o elektricitetu na društvo 19. stoljeća

29. Prof. dr. sc. Gojko Nikolić
Povijest automatskih uređaja – automata, preteče robota

30. Veljko Lipovščak, dipl. ing.
Proizvodnja gramofonskih ploča u Hrvatskoj

31. Prof. dr. sc. Siniša Fajt, Željko Knezić, mr. sc. Darko Lukša, prof. dr. sc. Dubravko Rogale
Zbirka niskofrekvencijskih izvora signala

32. Dr. sc. Marijana Borić
Opus akademika Žarka Dadića

33. Mr. sc. Darko Iveković
Kako je Émilie du Châtelet dopunila Isaaca Newtona

34. Mr. sc. Ernst Mihalek
Profesor Mladen Dokmanić i njegov doprinos izboru naponskih razina i razvitku elektroenegetskog sustava Hrvatske

35. Prof. dr. sc. Zdenko Balaž
Kognitivna kibernetika za novu povijest i filozofiju tehnike

36. Ivica Vuković, dipl. ing., dr. sc. Anđa Valent, dr. sc. Branko Hanžek, dr. sc. Željko Hanjš
Visokoškolski udžbenici matematike Marija Kiseljaka

37. Doc. dr. sc. Martina Žeželj
Marcuseovo tehnološki uvjetovano oslobođenje

38. Mr. sc. Jandro Šimić, prof. dr. sc. Zvonko Benčić
Područje elektromagnetske kompatibilnosti u Elektrotehničkom institutu Rade Končar (1972. – 2000.)

39. Mr. sc. Miroslav Matasović
Protueksplozijska zaštita u europskom surječju

40. Prof. dr. sc. Vlatko Čerić
Algoritamska umjetnost na sjecištu matematike, programiranja, računala i umjetnosti

41. Dr. sc. Josip Zdenković
Prikaz nekoliko revitalizacija elektromotornih pogona dizalica u periodu 2000. – 2009.

42. Mr. sc. Marijan Ožanić
Znanost i gospodarstvo – kako izaći iz »slijepe ulice«

43. Prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, dr. sc. Denis Jurečić, prof. dr. sc. Vilko Žiljak
Near infrared spectroscopy of gray dyes for security of fine art

44. Prof. dr. sc. Mirko Butković; Mr. sc. Petar Fleković; Simo Lončar, dipl. ing., Tomislav Kuhar, ing
Jugoturbina – Karlovac (1949.-1992.)

45. prof. dr. sc. Vladimir Knapp
Energija nuklearne fisije za zaustavljanje globalnog zatopljenja

46. Prof. dr. sc. Boris Halasz
Proizvodnja računskih pomagala u Hrvatskoj

47. Josip Moser, dipl. ing.
Stota obljetnica tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj

48. Mr. sc. Tomislav Jerala
Uspjesi i nedopustive nedaće kutinske »Petrokemije«

1. Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
 Ekonomija i tehnika

 2. Prof. dr. sc. Tomislav Bracanović
 Etički izazovi umjetne inteligencije i robotike

 3. Prof. emeritus Igor Čatić
 Od planiranja pokusa i sustavnosne teorije do sintezologije  – Primjeri

 4. Prof. dr. sc. Krunoslav Pisk
 Fizika i tehnika

5. Doc. dr. sc. Predrag Pale
Koliko velike promjene treba obrazovanje inženjera danas?

6. Dr. sc. Ivica Toljan
Projekt rekonekcija – zamjena redosljeda faza i otočni rad hrvatskog i bih elektroenergetskog sustava – neočekivani preduvjeti  za povezivanje dva europska elektroenergetska sustava