47. SAVJETOVANJE CIGRE, PARIZ 2018.

Pozivamo članove da prijave sažetke referata za 47. savjetovanje CIGRÉ, Pariz 2018.

Prijave sažetaka za 47. savjetovanje CIGRÉ 2018 šalju se posredstvom nacionalnog ogranka Tajništva HRO CIGRÉ, e-mail: central@hro-cigre.hr. Rok za dostavu prijava sa sažecima  Tajništvu HRO CIGRÉ najkasnije je 15. 06. 2017. . Po ključu Hrvatska ima pravo na tri (3) prihvaćanja (objave) referata u nacionalnoj kvoti, a maksimalni broj prijava iznosi devet (9). Preporučamo svakako i prijavu sažetaka u međunarodnojkvoti u suradnji s kolegama iz ostalih NC.

Kod prijavljivanja obvezni ste se pridržavati svih uputa na stranici:

http://www.cigre.org/Events/Session/Session-2018.