12. Dani inženjera elektrotehnike, Vodice, 03.10.2019. – 05.10.2019.

Pozivaju se autori radova da prijave sažetke referata za 12. Dane inženjera elektrotehnike koji će se održati od 03. 10.2019. do 05.10.2019. god. u hotelu „Olympia“ u Vodicama.

Stručni odbor 12. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima radova vrši odabir radova, a nakon pregleda dostavljenih dovršenih radova Stručni odbor odlučit će o konačnom prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije. Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova i prezentirani na 12. Danima inženjera elektrotehnike kroz stručno predavanje ili poster sekciju s terminom prezentacije rada za sudionike.

O prihvaćanju/odbijanju radova autori će biti obaviješteni do 23.04.2019. godine.

Na 12. Danima inženjera elektrotehnike obrađivat će se sljedeće tematske cjeline:

1. Projektiranje i nadzor
•Složena tehnička rješenja-primjeri iz prakse
•Obavljanje inženjerskih poslova u EU
•Pokusni rad

 2. Izvođenje elektrotehničkih radova
•Obavljane poslova inženjera i voditelja radova u svjetlu nove
zakonske i komorske regulative
•Problematika izvođenja elektrotehničkih radova

3. Elektroenergetika
•Energetski sustavi
•Postrojenja i oprema
•Pogon i održavanje

4. Niskonaponske električne instalacije
•Nove tehnologije i materijali
•Ispitivanja, ispitne metode i uređaji
•Pomoćni izvori napajanja
•Sigurnost i utjecaj na okolinu

5. Srednjenaponska postrojenja i vodovi
•Transformatorske stanice
•Nadzemni vodovi
•Kabelski vodovi
•Ostale mrežne komponente i pripadni sustavi

6. Rasvjeta
•Rasvjeta u građevinama određene namjene
•Ušteda energije u rasvjeti
•Rasvjeta i zaštita okoliša

7. Obnovljivi izvori energije
•Pregled, praksa i budući razvoj
•Distribuirana proizvodnja i inteligentne mreže
•Utjecaj na planiranje izgradnje elektroenergetskih sustava
•Pametne građevine – nužnost u distribuiranoj proizvodnji
•Izgradnja i prihvat obnovljivih izvora energije
•Obnovljivi izvori energije u zgradarstvu

8. Energetska učinkovitost i održivi razvoj
•Zaštita okoliša
•Napredne mreže (Smart Grids)
•Električna vozila
•Energetski pregledi i certificiranje

9. Kvaliteta električne energije
•Parametri kvalitete električne energije
•Potrošači i trošila
•Mjerenje i ispitivanje

10. EU projekti
•Iskustvo na projektima financiranim iz EU fondova

11. Informacijske i napredne tehnologije
•Industrija
•Zgradarstvo
•Tehnička zaštita
•Telekomunikacije

12. Zakonodavstvo
•EU direktive i praksa
•Tržište električne energije i regulatorni okviri
•Pravilnici, propisi i norme
•Uvjeti ugovora za postrojenja, projektiranje i građenje – FIDIC

Prijave referata sa sažetkom dostavite na obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici www.hkie.hr na e-mail: ssu@hkie.hr ili poštom na adresu HKIE ( Ul. grada Vukovara 271/III, Zagreb), a najkasnije do 01.04.2019. godine.

 

  VAŽNI DATUMI

Dostava prijave referata sa sažetkom  01.04.2019.
Obavijest o prihvaćanju referata  23.04.2019.
Rok za dostavu cijelog rada  10.06.2019.