11. SIMPOZIJ POVIJEST I FILOZOFIJA TEHNIKE 2023.

ZAGREB, FER,  14. – 15. lipnja 2023.

Povjesničar tehnike na temelju dokumenata piše povijest. Jedna od važnih svrha simpozija je zapisivanje sjećanja i prikupljanje dokumenata razbacanih po osobnim arhivima i preostalim poduzećima. Na povjesničaru je da napiše povijest na temelju činjenica o kojima je većina suglasna. Dakle, povjesničar razvija model, neke činjenice odabire, neke odbacuje, a neke ne poznaje. U načelu, modeliranje u povijesti se ne razlikuje od modeliranja u fizici ili tehnici. Zato ima više modela određenih povijesnih događaja.

Filozof povijesti tehnike istražuje međudjelovanje artefakata i čovjeka. Kako artefakti služe čovjeku? I obratno, kako na čovjeka djeluju artefakti? Primjerice, prekomjerno onečišćenje prirode ili atrofija pamćenja izazvana prekomjernom upotrebom ‘pametnog telefona’ (tzv. digitalna demencija). Martin Heidegger (1889. −1976.) njemački filozof, kaže da bit tehnike nije ništa tehničko. Kaže da je isključiva svrha artefakata da služe čovjeku pri čemu je i sam čovjek podvrgnut toj svrsi. Tako je čovjek postao slugom tehnike, a tehnika postala samoj sebi svrha. Odgovori na ta pitanja jedna su od žurnih zadaća modernog neoliberalnog doba.

11. simpozij održat će se u spomen na prof. dr. sc. Zvonka Benčića, pokretača, dosadašnjeg organizatora i urednika Zbornika simpozija.

Repozitorij datoteka: 

Poziv za sudjelovanje

Epistemiologija tehnike – tehničko znanje

Tehnologija i tehnika – sličnosti i razlike

Inženjerske metode – heuristike, zablude

Ispredenost tehnike i prirodnih znanosti

Isprepletenost tehnike i društvenih znanosti

Bilješke o poznatim inženjerima i prirodoznanstvenicima

Povijest tehnike i tehničkih proizvoda

Aktiviranje stranice i slanje prvog poziva:
15. 5. 2022.
Rok za prijavu sažetaka referata:
1. 11. 2022.
Obavijest autorima o prihvaćanju sažetaka:
15. 12. 2022.
Predaja gotovih referata:
1. 4. 2023.
Obavijest autorima o prihvaćanju referata:
15. 5. 2023.

Sažetke i referate slati na:

fjovic90@gmail.com

bfilipovic-grcic@hro-cigre.hr

Repozitorij datoteka:

Predložak za prezentaciju

Referati po rasporedu izlaganja:

Referati