10. SIMPOZIJ POVIJEST I FILOZOFIJA TEHNIKE

ZAGREB, 23. – 24. studenoga 2021.

Povjesničar povijesti tehnike, ne temelju dokumenata, piše povijest. Jedna od važnih svrha simpozija je zapisivanje sjećanja i prikupljanje dokumenata razbacanih po osobnim arhivima i preostalim poduzećima. Na povjesničaru je da napiše povijest na temelju činjenica o kojima je većina suglasna. Dakle, povjesničar razvija model, neke činjenice odabire, neke odbacuje, a neke ne poznaje. U načelu, modeliranje u povijesti se ne razlikuje od modeliranja u fizici ili tehnici. Zato ima više modela određenih povijesnih događaja. Filozof povijesti tehnike istražuje međudjelovanje artefakata i čovjeka. Kako artefakti služe čovjeku? I obratno, kako na čovjeka djeluju artefakti? Primjerice, prekomjerno onečišćenje prirode ili atrofija pamćenja izazvana prekomjernom upotrebom ‘pametnog telefona’ (tzv. digitalna demencija). Martin Heidegger (1889. -1976.) njemački filozof, kaže da bit tehnike nije ništa tehničko. Kaže da je isključiva svrha artefakata da služe čovjeku pri čemu je i sam čovjek podvrgnut toj svrsi. Tako je čovjek postao slugom tehnike, a tehnika postala samoj sebi svrha. Odgovori na ta pitanja jedna su od žurnih zadaća modernog neoliberalnog doba. Zašto se bavimo poviješću i filozofijom tehnike? Promišljamo prošlost, u svrhu promišljanja budućnosti. Prošlost se proučava radi budućnosti u svrhu stjecanja samopouzdanja za razvoj tehničkih zamisli i ciljanog poduzetništva.

1. Priroda, tehnika i društvo

Gojko Nikolić
Promjene značenja riječi robot u proteklih 100 godina

Dragan Poljak
O pohranjenoj energiji u elektromagnetskom polju antene i odgovarajuća ograničenja u prijenosu informacija

Franjo Jović
Entropijski modeli sigurnosti

Ivan Flegar
Energija kao kvazimaterijalna veličina 

Branko Kovač
Dinamičko gravitacijsko polje i priroda inercije

2. Znanost i nastava

Zoran Bobič Šonc  
Solverum problema konstrukcije Steinerovog moniloida, ogrlice, šestarom i ravnalom

Darko Fischer
Rješenja Apolonijevih problema računalom

Branko Kovač  
Primjena teorije mreža u mehanici fluida i termodinamici

Zdenko Balaž, Marijan Marino Ninčević
Metode i alati kognitivne kibernetike za edukacijsku tehniku

3. Znanost i proizvodnja

Gordan Topić 
Opruga – od zanatske radionice do tvornice (1962. – 1992.)

Igor Čatić 
Postaje li struka gromobran hrvatskog jezika?

Boris Jagačić 
Tekstilstroj i zagrebačka tekstilna industrija

Mirko Gojić
Metalurška proizvodnja u nekadašnjoj Željezari Sisak

4. Tehnički sustavi

Želimir Volf 
Planiranje razvoja telekomunikacijske mreže u Poduzeću PTT prometa Zagreb od 1970. do 1985. godine

5. Životopisne bilješke o znanstvenicima

Darko Fischer
Branimir Makanec, istaknuti računalni stručnjak

Marijan Kalea
Akademik Božo Udovičić, kakvoga maje poznajemo

Marijana Borić
Herman Dalmatin i njegov pristup istraživanju prirode

Lahorija Bistričić
Profesor Petar Kulišić – život i djelo

Miroslav Matasović Marijan Kalea, Radoslav Galić
O radu akademika Bože Udovičića

Ivan Šimatović
Dvofazni mikrovalovi s rotirajućim torzijski titrajućim vektorima polja

Ivan Šimatović
Diferencijalne jednadžbe elektrodinamike i njihova modifikacija za hiperdinamička polja

Ivica Vuković, Anđa Valent 
75-ta obljetnica Uvoda u višu analizu Željka Markovića

6. Stručna i znanstvena društva

Miroslav Matasović
Časopis QM – kaducej kvalitete

7. Očuvanje hrvatske tehničke baštine

Dubravko Rogale, Martin Rigale
Restauracija špijunske radiostanice BP-5 iz II svjetskog rata

Miroslav Křepela 
Tramvaj od konjske do električne vuče ili kako je elektricitet ubrzao život

ORGANIZATOR

Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike
elektroenergetske sustave — HRO CIGRE
Petra Berislavića 6, 10000 Zagreb

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Prof. dr. sc. Zvonko Benčić; FER, EDZ, HRO CIGRE
Davorin Brkić, mag. ing.; HERA
Dr. sc. Božidar Filipović-Grčić; HRO CIGRE
Dr. sc. Branko Hanžek; HAZU
Mr. sc Ernst Mihalek; EDZ
Prof. dr. sc. Dubravko Rogle; TTF
Prof. dr. sc. Viktor Šunde; FER, HRO CIGRE
Mr. sc. Želimir Volf; EDZ

POKROVITELJI

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska sekcija IEEE
Interesna skupina doživotnih članova Hrvatske sekcije IEEE
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

PROGRAMSKI ODBOR

Prof. dr. sc. Vanja Ambrožič, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana,
Slovenija
Doc. dr. sc. Ivan Bahun; KONČAR – Električna vozila
Prof. dr. sc. Zvonko Benčić; FER, EDZ, HRO CIGRE
Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec (pred.); FER
Akad. prof. dr. sc. Leo Budin; FER, HAZU
Prof. dr. sc Franjo Jović; ETFOS
Dr. sc. Iva Kurelac; HAZU
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić; FER, ICENT
Dr.sc. Goran Slipac; HEP, HRO CIGRE
Dr. sc. Ivica Toljan; Hrvatska burza električne energije
Prof. dr. sc. Alfredo Višković; FER, Energy Platform Living Lab.
Doc. dr. sc. Marijan Zeljko; Energetski institut Hrvoje Požar

Repozitorij datoteka:

Program simpozija PIFT 2021