10. SIMPOZIJ POVIJEST I FILOZOFIJA TEHNIKE

ZAGREB, 23. – 24. studenoga 2021.

Repozitorij datoteka:

Poziv-10-simpozij-PIFT

1. Od telegrafa do interneta u Hrvatskoj
2. Edukacija tehnike u srednjim školama, veleučilištima i fakultetima
3. Sadašnjost i budućnost elektroenergetskog sustava
4. Izumi i njihove preteče

5. Hrvatski tehnički rječnici i glosariji

6. Hrvatski prirodoznanstvenici

Repozitorij datoteka:

Predložak za prezentaciju

Uvodna predavanja

09. Darko Žubrinić
Razlike među dvjema Teslinim autobiografijama

23. Stjepan Car
Ljudi i njihova djela u KOČARU u razdoblju 1921. – 2021.

31. Krunoslav Pisk
Fizikalne osnove kvantnih računala

1. Priroda, tehnika i društvo

03. Gojko Nikolić
Promjene značenja riječi robot u proteklih 100 godina

13. Dragan Poljak
O pohranjenoj energiji u elektromagnetskom polju antene i odgovarajuća ograničenja u prijenosu informacija

19. Franjo Jović
Entropijski modeli sigurnosti

24. Ivan Flegar
Energija kao kvazimaterijalna veličina

28. Ivan Ilić
Moji dekanski dani za vrijeme Domovinskog rata

35. Branko Kovač
Dinamičko gravitacijsko polje i priroda inercije

2. Znanost i nastava

04. Zoran Bobič Šonc
Solverum problema konstrukcije Steinerovog moniloida, ogrlice, šestarom i ravnalom

15. Zvonko Benčić, Viktor Šunde
Nastava učinske elektronike na Tehničkom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu i Fakultetu elektrotehnike Sveučilišta u Zagrebu

20. Denis Pelin
Nastava energetske elektronike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku

25. Darko Fischer
Rješenja Apolonijevih problema računalom

36. Branko Kovač
Primjena teorije mreža u mehanici fluida i termodinamici

07. Zdenko Balaž, Marijan Marino Ninčević
Metode i alati kognitivne kibernetike za edukacijsku tehniku

3. Znanost i proizvodnja

08. Gordan Topić
Opruga – od zanatske radionice do tvornice (1962. – 1992.)

18. Igor Čatić
Umjetna koža je ekološkija od prirodne kože

21. Marijan Ožanić
Može li Hrvatska postati start-up nacija – kakva je u tome uloga Sveučilišta?

22. Janoš Rajda
Moja sudjelovanja u razvoju elektro inženjerskih nacrta standarda

26. Boris Jagačić
Tekstilstroj i zagrebačka tekstilna industrija

30. Krešimir Cerovac
Dobar inženjer: prihvaćanje vrlina u etici inženjerstva

32. Ivan Dujnić
Mjerenja na tranzistorima u Tvornici poluvodiča

33. Mirko Gojić
Metalurška proizvodnja u nekadašnjoj Željezari Sisak

4. Tehnički sustavi

02. Želimir Volf
Planiranje razvoja telekomunikacijske mreže u Poduzeću PTT prometa Zagreb od 1970. do 1985. godine

10. Zvonko Benčić, Karla Draženović, Ante Perić, Viktor Šunde
Učinska elektronika u elektroenergetskom sustavu − prošlost, sadašnjost, budućnost

5. Životopisne bilješke o znanstvenicima

01. Darko Fischer
Branimir Makanec, istaknuti računalni stručnjak

05. Branko Hanžek
Eppur si muove − Galileo kao izumitelj i biofizičar

06. Branko Hanžek
Fizičar prof. dr. Dušan Pejnović – život i djelo

11. Marijana Borić
Herman Dalmatin i njegov pristup istraživanju prirode

12. Lahorija Bistričić
Profesor Petar Kulišić – život i djelo

14. Tatjana Kren
Glasoviti astronom, matematičar i geodet Ivan Paskvić (1753. − 1829.)

17. Dubravko Rogale, Knezić Željko, Dominik Žanić, Sanja Acalija
Lovre Savin − konstruktor pokaznih radio uređaja s ranim elektronkama

27. Ivan Šimatović
Teslini geostacionarni longitudinalni valovi električnog skalarnog potencijala

34. Miroslav Matasović
O radu akademika Bože Udovičića

39. Ivan Šimatović
Dvofazni mikrovalovi s rotirajućim torzijski titrajućim vektorima polja

40. Ivan Šimatović
Diferencijalne jednadžbe elektrodinamike i njihova modifikacija za hiperdinamička polja

6. Stručna i znanstvena društva

35. Miroslav Matasović
Časopis QM – kaducej kvalitete

7. Očuvanje hrvatske tehničke baštine

16. Dubravko Rogale, Knezić Željko, Martin Rogale, Darko Lukša, Siniša Fajt
Strani osciloskopi u Prvoj hrvatskoj zbirci mjerne i telekomunikacijske tehnike

29. Miroslav Křepela
Tramvaj od konjske do električne vuče ili kako je elektricitet ubrzao život

21. svibnja 2012.

Repozitorij datoteka:

Program simpozija PIFT 2021