Utjecaj novog dizajna tržišta na integraciju obnovljivih izvora energije H. Božić, L. Wagmann, D. Bajs, A. Andrić, D. Bošnjak, D. Jemrić 16. savjetovanje HRO CIGRE Šibenik, 6. studeni 2023.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Ovo je zaštićena stranica. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete vašu adresu i vaš identifikacijski članski broj.