Seminar 25. 5. 2022. – UPRAVLJANJE FLOTOM DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORA S CILJEM OPTIMIZACIJE POSLOVANJA I SMANJENJA GUBITAKA

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.