Seminar 18. 09. (prvi dio) i 2. 10. 2020. (drugi dio) – PRIJELAZNE POJAVE PRI SKLAPANJU VISOKONAPONSKIM PREKIDAČIMA U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.