2. Konferencija SEERC-a – KYIV – UKRAINE, June 12 – 13, 2018

SECOND SOUTH EAST EUROPEAN REGIONAL CIGRÉ CONFERENCE

KYIV – UKRAINE, June 12 – 13, 2018

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Ovo je zaštićena stranica. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete vašu adresu i vaš identifikacijski članski broj.